Spring naar content

105 publicaties gevonden

 • een blik op 150 jaar lichamelijke opvoeding

  In deze rubriek wordt aandacht besteed aan de site www.canonlo.nl, waar een blik wordt geworpen op 150 jaar lichamelijke opvoeding. In dit artikel wordt gekeken naar Paalbergconferentie in 1949 die…

  Artikel in vaktijdschrift
 • cursus combinatiefunctionaris Academie voor Sportstudies, De Haagse Hogeschool

  Een bruggenbouwer, een spin in het web, een verbinder: de combinatiefunctionaris vervult vele functies en werkt met verschillende mensen, van kinderen tot directeuren. Hoe zorgen de hogescholen dat de combinatiefunctionarissen voldoende bagage hebben om die rol aan te kunnen?…

  Artikel in vaktijdschrift
 • hogeschool Leiden, voor gezonde en sportieve schoolcoördinatoren

  Sinds september 2012 biedt de pabo van Hogeschool Leiden als enige pabo in Nederland, studenten de kans zich -in een speciale sportklas- te specialiseren in alle facetten die bij een…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • onderzoek naar de sociale stratificatie van sportaccommodatiegebruik

  In deze bijdrage is onderzoek gedaan naar verschillen in opleidings- en inkomensniveau tussen sportaccommodatiegebruikers. Er is gekeken naar het gemiddelde gebruik van gesubsidieerde sportaccommodaties, gemeentelijke sportaccommodaties en de openbare ruimte.…

  Scriptie
 • een cursusboek behorend bij de vooropleiding van sporttechnisch kader

  Deze publicatie betreft de vijfde druk van een cursusboek behorend bij de algemene basis opleiding (abo), een voorbereiding voor vervolgcursussen in de sport.

  Boek
 • inventarisatie en 1e ontwerp

  De Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) wil het kennisgefundeerd handelen bevorderen van professionals die zich bezig houden met het leren bewegen van kinderen op en rond de school. In…

  Verslag
 • a sibling analysis of the impact of family background on education, occupation, and consumption

  Het gezin van herkomst is een belangrijke determinant van iemands levenskansen. In dit proefschrift is de relatie tussen gezinsachtergrond en levenskansen onderzocht door siblings (broers en zussen) met elkaar te…

  Boek
 • Fontys Master of Sports biedt kandidaten met relevante werkervaring in de sport, en/of een relevante vooropleiding, de kans om zich (verder) te ontwikkelen tot een professional die in staat is…

  Rapport