Spring naar content

55 publicaties gevonden

 • A report to the European Commission

  This study has aimed to provide more informed evidence and background on what is happening to the European Sport Model at large through undertaking a mapping of the evolution of…

  Rapport
 • een praktisch boek voor iedereen die doordacht wil werken aan organisatieverandering

  In veel organisaties vinden veranderingen plaats. Maar succesvol veranderen gaat niet vanzelf. Het boek VeranderCanvas helpt om doordacht te werken aan organisatieverandering. Doordacht veranderen begint met een noodzaak of ambitie…

  Boek
 • gerichtheid op innovaties en veranderkracht van zwemaanbieders, paardensportaanbieders, fitnessaanbieders en sportverenigingen in 2019, factsheet 2020/42

  In het Nationaal Sportakkoord is de vitaliteit van sportaanbieders een speerpunt. Van alle sportaanbieders wordt een grotere betrokkenheid verwacht bij maatschappelijke opgaven en wordt hun innoverend vermogen gestimuleerd. In dit…

  Factsheet
 • factsheet 2019/14

  De organisatiekracht van een sportvereniging is de mate waarin deze het vermogen heeft om haar kernfunctie te vervullen: het organiseren van een goed sportaanbod voor haar leden. Dit factsheet, opgesteld…

  Factsheet
 • In deze handleiding wordt geschetst wat nodig is om de transitie van een hiërarchie naar een vorm van zelfsturing mogelijk te maken. Besproken wordt wat de consequenties zijn van het…

  Boek
 • organisatielessen uit de antropologie

  De corporate antropologie kijkt met dezelfde verwonderde blik naar organisaties, boardrooms en leiders zoals antropologen dat naar tribale samenlevingen doen. De antropologische verhalen in dit boek geven inzicht en praktische…

  Boek
 • de invloed van werken in zelfsturende teams op de betekenisgeving van medewerkers die een organisatietransformatie doormaken

  In dit onderzoek wordt op kwalitatieve wijze onderzoek gedaan naar de betekenisgeving van medewerkers aan een organisatietransformatie in de vorm van een fusie. Daarbij wordt gekeken wat de gevolgen zijn…

  Scriptie
 • de Nederlandse editie

  Onze huidige manier van werken in organisaties (ondernemingen, instellingen, fabrieken, profit, non-profit, etc.) lijkt niet meer te voldoen. In dit boek laat Frederic Laloux zien, dat we toe zijn aan…

  Boek
 • een kwalitatief onderzoek naar de invloed van de Sportagenda op de organisatieontwikkeling van 1*-bonden

  NOC*NSF en haar leden gebruiken de Sportagenda als beleidsnotitie om richting te geven aan de ontwikkelingen binnen de georganiseerde sport. In de sportagenda staan ambities genoteerd op het gebied van…

  Scriptie
 • een onderzoek naar de districtsbestuurslaag van de KNVB in een veranderende organisatie

  Dit onderzoek gaat over de districtsbestuurslaag van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB), sectie amateurvoetbal. Naast het landelijke bestuur in Zeist, het bestuur amateurvoetbal, kent de organisatie van de KNVB zes…

  Scriptie