Spring naar content

37 publicaties gevonden

 • een vergelijking van de organisatie en financiering van de sport met andere sectoren

  De Nederlandse Sportraad (NLsportraad) heeft de sportbranche vergeleken met de sectoren toerisme en recreatie, cultuur, kinderopvang en primair onderwijs voor wat betreft de organisatie en financiering van deze branches en…

  Rapport
 • a multilevel analysis of sport clubs in Europe

  Non-profit associations are usually democratically organized, and this feature plays a legitimizing role for the public support to associations. This article examines which characteristics at country level, organizational level and…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • de Nederlandse editie

  Onze huidige manier van werken in organisaties (ondernemingen, instellingen, fabrieken, profit, non-profit, etc.) lijkt niet meer te voldoen. In dit boek laat Frederic Laloux zien, dat we toe zijn aan…

  Boek
 • een studie naar organisatiestructuur, organisatiecultuur en betekenisgeving in drie organisaties die maatschappelijke participatie trachten te bevorderen in Hoograven, Utrecht

  In deze studie komen de volgende aspecten aan bod: organisatiestructuur, organisatiecultuur (Bolman & Deals idee van cultuur, theatermetafoor en de drie perspectieven van Martin) en betekenisgeving. Maatschappelijke participatie wordt uitgelegd…

  Scriptie
 • In dit boek staat een eenvoudige vraag centraal: is er een ideale verenigingsstructuur? Het antwoord heeft wat meer voeten in de aarde. Er zijn algemene principes te formuleren, maar die…

  Boek
 • tweede editie

  Sportmanagement biedt de toekomstige (sport)manager alles wat nodig is om te scoren. Dit praktijkgerichte boek beschrijft op heldere wijze de belangrijkste facetten van sportmanagement. Na een inleidend deel over de…

  Boek
 • een kwalitatief onderzoek naar de betekenisgeving van direct betrokkenen aan de beoogde centralisatie van de Judo Topsport Steunpunten door Judo Bond Nederland

  Bij de toekenning van de topsportgelden 2013-2016 adviseerde NOC*NSF om de seniorentop van het Nederlandse judo te gaan centraliseren. Judo Bond Nederland ging hiermee aan de slag en schaarde het project…

  Scriptie
 • van bouwen tot sturen

  Organisatie identiteit speelt een centrale rol in het succes van merken en organisaties. Een vitale identiteit geeft organisaties een gedeeld, relevant en onderscheidend handelingsperspectief. Het is een voorwaarde voor een…

  Brochure
 • een onderzoek naar betekenissen die betrokkenen van samenwerkende sportbonden geven aan het clusteren met collega sportbonden

  In dit onderzoeksverslag wordt in opdracht van het NOC*NSF een antwoord gegeven op de vraag welke betekenissen er worden gegeven door betrokkenen van samenwerkende sportbonden aan het clusteren met collega…

  Scriptie
 • een multiple casestudy naar de samenwerking van sportbonden in organisatorische clusters in Veenendaal en Zoetermeer

  In deze multiple casestudy is de samenwerking van sportbonden in twee organisatorische clusters onderzocht. Het gaat om de samenwerking tussen de tafeltennis, squash en schermen in Zoetermeer en duiken, bowlen,…

  Scriptie