Spring naar content

37 publicaties gevonden

 • onderzoek en advies over de organisatiestructuur van het bewegingsonderwijs en de direct betrokkenen in de gemeente Lelystad

  De gemeente Lelystad voert intensief beleid op het gebied van bewegingsonderwijs (BO). De gemeente heeft bijvoorbeeld een beleidsmedewerker BO in dienst. De taken van de beleidsmedewerker zijn de laatste jaren…

  Verslag
 • editie III

  Het Onderwijskundig Lexicon editie III bestaat uit drie banden. In deze banden worden de volgende onderwerpen in aparte katernen behandeld: de professionalisering van de leraar, voor- en vroegschoolse educatie, voortijdig…

  Handboek / handleiding
 • actuele uitdagingen en antwoorden van sportbestuurders

  Het doel van de Governance of Sport Monitor (GSM) is om een actuele beschrijving te geven van de manier waarop organisaties in de sport worden bestuurd en de ontwikkelingen die…

  Rapport
 • excessief gedrag in het Nederlandse amateurvoetbal

  ‘Bestuur aan de bal: Excessief gedrag in het Nederlandse amateurvoetbal’ kijkt vanuit een organisatorisch en bestuurlijk perspectief naar het excessieve gedrag van jongeren op Nederlandse sportvelden. ‘Bestuur aan de bal’…

  Rapport
 • a socio-historic approach, the organization of sport in Europe, a patch-work of institutions, with few shared points

  The main goal of this 3 volumes work is to study the methods of governance of sport and the purposes pursued in 35 countries, as well as to glance towards…

  Boek
 • de veranderende gemeentelijke waarden vragen om nieuwe organisatiestructuren

  De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: Welke gevolgen hebben de veranderende gemeentelijke waarden op de organisatiestructuur van de openbare zwembaden? Allereerst wordt naar aanleiding van…

  Scriptie
 • improving management and policymaking of Dutch professional football clubs

  The main mission of KNVB Expertise is to improve management quality of Dutch professional football clubs and to strengthen the national and international position of Dutch professional football over time.…

  Scriptie