Spring naar content

72 publicaties gevonden

 • aangepaste versie

  De focus van deze nota ligt op ouder worden en ouderenzorg in de wijk en verpleeghuis. Dus op wat de oudere zelf kan en doet in de eigen omgeving of…

  Rapport
 • aangepast REISadvies

  Definitief advies van de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen (Commissie Bos) over wat er nodig is om de zorg voor thuiswonende ouderen ook in de toekomst op peil te houden.…

  Rapport
 • Gemeenten moeten meer werk maken van bewustwording en het stimuleren van een gezonde levensstijl onder ouderen. Gemeenten hebben een wettelijke taak, zoals is vastgelegd in de Wet publieke gezondheid (Wpg), om…

  Rapport
 • de natuur als groen medicijn

  Alle ouderen naar buiten! is het natuuractiviteiten-doeboek voor ouderen, medewerkers in de ouderenzorg, mantelzorgers, vrijwilligers en familie van ouderen om actief naar buiten te gaan. Dit boek laat je zien…

  Boek
 • de waardering en ervaring van de docenten en deelnemers met de bridge-interventie van de Nederlandse Bridge Bond

  Een groot deel van de ouderen in Nederland voelt zich eenzaam. Langdurige eenzaamheid heeft negatieve gevolgen voor de fysieke en mentale gezondheid van ouderen. De interventie Denken en Doen, gericht…

  Rapport
 • actualisering werkprogramma 2018-2020

  Deze publicatie bevat de actualisering van de activiteiten van 2019 en vormt daarmee een bijlage bij het werkprogramma Stip op de horizon 2018-2020. De Sportraad gaat de komende tijd adviseren…

  Beleidsnota
 • onderzoek naar het ontstaan en ontwikkeling van bewegingsactiviteiten voor ouderen in de periode 1950-1982

  In dit exploratieve onderzoek wordt getracht verklaringen te geven over het ontstaan en de ontwikkeling van bewegingsactiviteiten voor ouderen in Nederland onder de naam “Meer Bewegen voor Ouderen” in de…

  Rapport
 • een onderzoek naar verandering in de maatschappelijke visie ten aanzien van de lichamelijkheid van de ouder wordende mens in de periode 1945-1988, een werkstuk in het kader van het werkcollege 'lichaam en geschieden

  In deze exploratieve studie over de geschiedenis van bewegingsactiviteiten voor ouderen vanaf 1945 tot nu is getracht te onderzoeken of er in de loop van de tijd veranderingen hebben plaatsgevonden…

  Rapport