Spring naar content

298 publicaties gevonden

 • 4 adviezen voor het Sportakkoord

  Kenniscentrum Sport duidt de Beleidsdoorlichting 2011-2016, die begin 2018 door minister Bruins van VWS aan de Tweede Kamer is aangeboden. In deze position paper in de vorm van een infographic…

  Factsheet
 • begrotingsartikel 6 ministerie van VWS

  Het rapport concludeert dat op veel aspecten van beleid geen uitspraak gedaan kan worden over de impact van het ingezette Rijksbeleid. Daar liggen verschillende oorzaken aan ten grondslag: Een deel…

  Rapport
 • content analysis of 27 national policy documents

  Background: Over the past years there has been increasing interest in physical activity promotion and the development of appropriate policy. So far, there has been no comprehensive overview of the…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • national policy approaches to increasing physical activity in seven European countries

  Background: Physical inactivity is one of the four leading behavioural risk factors for non-communicable disease (NCD). Like tobacco control, increasing levels of health-enhancing physical activity (HEPA) will require a national…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • Hieronder volgen enkele belangrijke conclusies uit deze publicatie. Dit tweejaarlijkse rapport geeft een beeld van de sociale situatie in Nederland. Aan de hand van kerncijfers analyseert het SCP de ontwikkelingen op…

  Rapport