Spring naar content

85 publicaties gevonden

 • Procesevaluatie van project BabyFit! & PeuterFit!. Dit project, wat gebaseerd is op Beweegkriebels en Peuterpret (Uit Menukaart Kinderen sportief op gewicht), sluit door de combinatie van zorg, welzijn en sport goed…

  Rapport
 • kwalitatief onderzoek naar de door ouders ervaren (pedagogische) kwaliteit met betrekking tot beweeg- en sportactiviteiten voor peuters en kleuters

  Er lijken tegenwoordig steeds meer initiatieven te zijn om beweeg- en sportactiviteiten te organiseren voor peuters en kleuters. De participatie van deze jonge kinderen in sport is echter niet zonder zorgen. Men…

  Scriptie
 • a meta-analysis of programs that involve parents

  Background: Obesity is a growing problem even in very young childhood, resulting in high costs for individuals and society. As a response, numerous obesity prevention and intervention programs have been…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • een studie naar de relatie tussen sportdeelname en welzijn en de rol van motivationeel klimaat bij peuters en kleuters

  Om overgewicht tegen te gaan wordt op steeds jongere leeftijd geprobeerd om kinderen meer te laten sporten. Er is echter weinig bekend over de relatie tussen sport en het welzijn…

  Scriptie
 • werkboek gymkids, themalessen voor peuters

  Dit werkboek is geschreven in opdracht van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie voor het project Gymkids. Een project voor samenwerking tussen verenigingen, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en kinderopvanginstellingen. Uitgangspunt is daarbij dat…

  Werkboek / instrument
 • national physical activity recommendations for children 0-5 years

  Brochure about the Australian national physical activity recommendations for children 0-5 years. These recommendations are for children who haven’t started school yet.

  Brochure
 • practical strategies for promoting physical activity, practice briefing

  Deze practice briefing geeft in het kort aan hoe (op basis van onderzoek) interventies bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 5 jaar moeten worden gepland en ontwikkeld en…

  Verslag