Spring naar content

12 publicaties gevonden

 • the importance of play in supporting physical literacy

  This book offers an ecological conceptualisation of physical literacy. Re-embracing our ancestry as hunter gatherers we gain a new appreciation and understanding of the importance of play, not only in…

  Boek
 • making sense of a promiscuous concept

  The term physical literacy (PL) has become widely used in policy and practice discourses, engaging sport, physical activity, and physical education communities. Yet, despite its popularity, the term has taken…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • physical literacy binnen de master PESP op de Calo Windesheim

  Internationalisering is een breed begrip. Zo breed dat we dit artikel er ook kunnen onderbrengen. Het gaat hierin over de term Physical literacy, wat daaronder, in de Angelsaksische literatuur, wordt…

  Artikel in vaktijdschrift
 • This book records the progress of the concept of physical literacy over the last decade. It examines developments, issues and controversies in physical literacy studies, and looks at how the…

  Boek
 • Infographic over motorische vaardigheid. Met: de huidige stand van zaken op landelijk gebied, motorische vaardigheid per provincie, motorische vaardigheid van basisschoolleerlingen 2016 ten opzichte van 2006 en  de relatie tussen…

  Factsheet
 • toward an evidence-informed conceptual model

  Physical literacy provides a powerful lens for examining movement in relation to physical activity and motor skill outcomes, environmental context, and broader social and affective learning processes. To date, limited…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • bouwstenen voor een leven lang bewegen van jong tot oud

  In 2017 is de ‘kwartiermakersgroep Physical Literacy’ gestart met een verkenning naar de meerwaarde van het begrip ‘Physical Literacy’ voor de Nederlandse sport- en beweegpraktijk. Deze whitepaper schetst de noodzaak…

  Rapport
 • Dit themablad over vaardig en bewegen is gebruikt als basis voor de Voorzet: een bijeenkomst van het ministerie van VWS met 100 stakeholders op 21 maart 2018, om ideeën uit…

  Factsheet