Spring naar content

85 publicaties gevonden

 • ontwikkeling van organisaties in de sport, facts & figures

  Deze derde editie van de Sportbonden Monitor gaat in op ontwikkelingen bij sportbonden op basis van feiten en kengetallen. Er wordt enerzijds gekeken naar trends op basis van vergelijkingen met…

  Rapport
 • van vakprofessional naar businesspartner in het midden en- en kleinbedrijf

  Dit boek is geschreven voor adviseurs om hen te helpen een betere en bredere gesprekspartner voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf te worden.

  Brochure
 • een onderzoek naar de effecten van een 'krachtige' leerwerkomgeving op de professionele ontwikkeling van Leraren In Opleiding (LIO's)

  In dit onderzoek wordt een antwoord op het volgende probleem gezocht: ‘Hoe ontwerpen opleiders, coaches en LIO’s een ‘krachtige’ leerwerkomgeving die de professionele ontwikkeling van LIO’s (in het vierde studiejaar…

  Rapport
 • methodes door en voor de professionals van het voortgezet onderwijs

  In deze publicatie ligt het accent op minder gangbare, maar wel interessante manieren om je als school verder te ontwikkelen. Ze hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat vooral het talent van…

  Rapport
 • editie III

  Het Onderwijskundig Lexicon editie III bestaat uit drie banden. In deze banden worden de volgende onderwerpen in aparte katernen behandeld: de professionalisering van de leraar, voor- en vroegschoolse educatie, voortijdig…

  Handboek / handleiding
 • Dit profiel is opgesteld en gevalideerd door zes hogescholen die in Nederland de opleiding tot sportmanager aanbieden. Het profiel beschrijft wat een afgestudeerde van deze opleidingen op hoofdlijnen moeten kennen…

  Brochure
 • verschuivingen in de relatie tussen amateurisme en professionalisme in het Nederlandse tennis

  De Internationale Lawn Tennis Club van Nederland heeft ter gelegenheid van haar 60-jarig jubileum opdracht gegeven aan het IVA tot het opstellen van een wetenschappelijke essay met als thema de…

  Boek
 • eine studie zu erwerbsarbeitspotenzialen in sportvereinen und sportverbänden

  Der Sport hat sich in den letzten Jahren zu einem bedeutenden gesellschaftlichen Bereich entwickelt; immer mehr Menschen treiben Sport, der von Vereinen und Verbänden organisiert wird. Obwohl diese Organisationen prinzipiell…

  Boek
 • ontwikkeling van organisaties in de sport, facts & figures

  Met deze rapportage over de stand van zaken bij sportbonden in 2011 krijgen we inzicht in kengetallen die over de jaren heen gevolgd kunnen worden. Uit de cijfers blijkt dat…

  Rapport