Spring naar content

85 publicaties gevonden

 • een onderzoek naar de effecten van de professionalisering van sbv Eindhoven op het vrijwilligersbeleid

  Deze scriptie is het verslag van een onderzoek naar de effecten van de professionalisering van SBV Eindhoven op het vrijwilligersbeleid. Om haar voortbestaan als betaald voetbalorganisatie te waarborgen heeft SBV…

  Rapport
 • J. Cruijff, over intuïtie, autonomie en effectiviteit van professionals in wijken

  ‘De beste professionals moeten in de slechtste wijken aan het werk.’ Dit stelde Pieter Winsemius op een congres van VROM op 1 november 2006. De aanpak van probleemwijken vraagt om…

  Rapport
 • De vrijetijdssector (toerisme, recreatie en vrijetijdsbesteding) kenmerkt zich de laatste jaren door een toenemende professionalisering. Dit geldt zeker ook voor het management binnen deze sector. Diverse uiteenlopende marktontwikkelingen, waaronder bijvoorbeeld…

  Rapport
 • tussen traditie en professie

  Hoe verhouden zich in typische Friese sporten traditie en commercie? In hoeverre waren Friese kaatsers, schaatsers en kievietseierenzoekers ‘echte’ amateurs, die het slechts te doen was om om de eer…

  Boek
 • professionalisering, innovatie en veranderingsresistentie in de sport

  Deze publicatie betreft de Openbare Les in verkorte vorm uitgesproken op woensdag 14 september 2011 door dr. J.W. Janssens, lector Sportbusiness Development aan de Hogeschool van Amsterdam.

  Proefschrift/oratie
 • praktijkgericht onderzoek naar het ontwikkelen van innovatieve managementpraktijken in de sport

  Sportmanagers zijn te beschouwen als pioniers. Met hun kennis en kunde geven ze vorm aan de toekomst van het sportlandschap. De opkomende kenniseconomie en de verzakelijking van de sportwereld vraagt…

  Boek
 • professionalisering van de arbeidsverhoudingen van beroepssporters in Nederland

  De Nederlandse topsport is vooral gericht op talentontwikkeling en (internationale) topprestaties. Dat is logisch: in de topsport draait het immers om winnen en sporters willen op topniveau presteren. De laatste…

  Boek
 • een verkennend onderzoek naar de voorwaarden waaronder sportverenigingen kunnen professionaliseren tot Sociale Ondernemingen

  De centrale probleemstelling van dit verkennende onderzoek luidt als volgt: onder welke voorwaarden kunnen sportverenigingen professionaliseren tot Sociale Ondernemingen? Het onderzoek gaat na wat de neerslag van de ontwikkelingen van…

  Rapport
 • Eind 2006 hield Geert van der Laan zijn oratie ter gelegenheid van zijn benoeming tot bijzonder hoogleraar Grondslagen van het maatschappelijk werk (vanwege de Marie Kamphuis Stichting) aan de Universiteit…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een onderzoek naar competenties van besturen in de Nederlandse sportsector

  Dit rapport gaat over de invloed van commercialisering, professionalisering, individualisering, globalisering en mediatisering op competenties van besturen in de Nederlandse sportsector. Specifiek wordt een antwoord gegeven op de vraag naar…

  Rapport