Spring naar content

163 publicaties gevonden

 • keuzes en prioriteiten voor Brabant

  Op verzoek van het provinciebestuur geeft SER Brabant in dit rapport zijn visie op de meerwaarde van sport voor de economie in de Brabantse beleidscontext. Hieraan verbinden de onderzoekers het door…

  Rapport
 • provincie Utrecht coalitieakkoord 2015-2019

  Coalitieakkoord 2015-2019 van provincie Utrecht.

  Beleidsnota
 • Limburg beweegt!

  In deze accentennotitie worden de uitgangspunten benoemd voor een eventuele provinciale betrokkenheid bij sportinitiatieven. Daarnaast worden ook een aantal accenten benoemd.

  Beleidsnota
 • een onderzoek naar de relatie tussen betrokken partijen en de invloed van de veranderde omgeving op het bestuur

  In 2008 heeft het Mulier Instituut onderzoek gedaan naar het provinciaal sportbeleid (Lucassen et al., 2008). Hierbij zijn de verschillende thema’s geïnventariseerd en geanalyseerd die aan bod kwamen in het…

  Rapport