Spring naar content

30 publicaties gevonden

 • wat leraren van Franciscus en de wolf kunnen leren

  Een nogal grove titel. Hopelijk begrijp je dat niet schizofrenie als psychiatrische aandoening bedoeld wordt, maar wel een typisch onderwijsverschijnsel dat ik de laatste vijftien jaar bijna dagelijks meemaak. Leerlingen, individueel of als…

  Artikel in vaktijdschrift
 • over grofmotorische vaardigheid en psychiatrische problemen bij kinderen

  Het feit dat kinderen in de basisschoolleeftijd zowel in bewegingsgedrag als in psychosociaal functioneren sterk kunnen verschillen, deed de vraag rijzen op welke wijze deze gebieden met elkaar samenhangen. We hebben…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Deze maand is uitgekomen Bewegingsonderwijs op cluster 4-scholen. Dit boek is een samenwerking van SLO met KVLO en Calo Windesheim. Cluster 4-scholen zijn scholen voor leerlingen met ernstige gedrags- of psychiatrische problemen. Het…

  Artikel in vaktijdschrift
 • the outcome of psychosis and fitness therapy

  De onderzoeken die staan beschreven in dit proefschrift maken allen deel uit van de TOPFIT studie. Het doel van de TOPFIT studie is om te onderzoeken in hoeverre: (I) er…

  Proefschrift/oratie
 • nemesis-2, opzet en eerste resultaten

  Deze publicatie biedt een overzicht van de uitkomsten van de basismeting van NEMESIS-2. Het is de eerste publicatie die uit het onderzoek voortkomt. Behalve kerncijfers over psychische aandoeningen en het…

  Boek
 • handleiding voor de ontwikkeling en invoering van het welzijnsrecept

  ‘Welzijn op recept’ wil met haar aanpak burgers die klachten hebben en hier geen medische of psychologische behandeling voor nodig hebben, ondersteunen in het behouden en verbeteren van gezondheid en…

  Handboek / handleiding