Spring naar content

103 publicaties gevonden

 • positieve psychologie in de praktijk

  Dit boek is een praktisch raamwerk, een soort gereedschapskist, aangevuld met inzichten uit de positieve psychologie en de filosofie. De tools in deze gereedschapskist helpen je om je hoofd erbij…

  Boek
 • over ontwikkeling, stimulering en vorming

  Dit boek biedt overzicht op wat opvoeding en onderwijs voor kinderen van nul tot ongeveer 10 jaar zou moeten inhouden. De baby-, dreumes-, peuter-, en kleuterfasen en de eerste schooljaren…

  Boek
 • de psychologische basisbehoeften als basis voor welbevinden en voor de ontwikkeling van zelfstandigheid

  Eén van de doelen van onderwijs is kinderen en jongeren voorbereiden op een zelfstandige deelname aan de samenleving. Het gaat daarbij niet alleen om kennisoverdracht om uiteindelijk een beroep uit…

  Artikel in vaktijdschrift
 • tussen leren en bewegen

  “Het lichaam is heel wat meer dan een voertuig om de hersenen in het klaslokaal te brengen,” schrijft de Britse psycholoog Guy Claxton in een wetenschappelijk overzichtsartikel. Psychologen en hersenonderzoekers…

  Artikel in vaktijdschrift
 • part 6

  This section on pre-hospital treatment starts with a description of the large variety of pathophysiological mechanisms related to drowning. The differences depend, most of all, on the circumstances of the…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • rapport betreffende enkele psychologische en fysiologische aspekten bij wedstrijdzwemsters

  In dit onderzoek is getracht te komen tot een algemene inventarisatie van de wedstrijd- en trainingssituatie bij het zwemmen. Verder is er onderzoek verricht naar de fysieke en psychische structuur…

  Rapport
 • onderzoeksrapport

  Wandelcoaching, of wandelend coachen in een natuurlijke omgeving, is één van de snelst groeiende vormen van groene zorg. Er zijn echter nog weinig objectieve gegevens bekend over de effectiviteit van…

  Rapport
 • een studie naar het effect van het ervaren van druk op conflict asymmetrie en teamprestatie en de invloed van efficacy op dit effect

  Huidig onderzoek richt zich op het effect van het ervaren van druk door teamsporters, op conflict asymmetrie binnen een team en de gevolgen voor de teamprestatie. Ook is onderzocht of…

  Scriptie
 • over de adolescent tussen biologie en omgeving

  Daan van vijftien is slim en verstandig. Waarom doet hij dan soms van die domme dingen en lijkt hij zijn smartphone belangrijker te vinden dan zijn schoolwerk? Hoe komt het…

  Boek