Spring naar content

14 publicaties gevonden

 • een onderzoek naar de betekenisverlening van betrokken actoren aan samenwerking op sportieve omgevingen in Venlo

  Het doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in de betekenisverlening van betrokken actoren aan samenwerking op sportieve omgevingen in Venlo, teneinde de gevolgen hiervan weer te geven…

  Scriptie
 • retoriek of bloeiende praktijk?

  Publiek Private samenwerking (PPS) wordt vaak genoemd als instrument om publieke doelen (beter) te realiseren. Overheden en private actoren zouden zich kunnen concentreren op die kwaliteiten waar ze goed in…

  Rapport
 • een strategie voor de ontwikkeling en implementatie

  Dit document is bedoeld ter ondersteuning van het opzetten van PPS voor maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met gezondheidsbevordering.

  Handboek / handleiding
 • PPS is een andere manier van werken en heeft gevolgen voor de ontwerpvrijheid, outputspecificaties, de wijze van samenwerking en mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid. Deze zaken vereisen een andere aanpak…

  Website