Spring naar content

291 publicaties gevonden

 • en wel zo hard mogelijk in een groep, de estafette, 2

  Dit artikel is de tweede in een serie van drie over looponderdelen over korte afstand. In het vorige nummers is sprinten met aandacht voor uitdagende samenwerkingsopdrachten aan bod gekomen. In dit…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een kwalitatief onderzoek naar de betekenissen die verenigingen geven aan de samenwerking met de Atletiekunie op Run to The Start

  De wereld van de loopsport is dynamisch en onderhevig aan verandering. Vanaf de jaren tachtig heeft de loopsport in Nederland een grote vogelvlucht doorgemaakt aan populariteit. Het lijkt erop dat…

  Scriptie
 • kennis delen over duurzame oplossingen

  Veel sportverenigingen en -parken staan voor de keuze om te investeren in duurzaamheid en slimme oplossingen. Dit is niet altijd even gemakkelijk, want waar begin je? Hockey Club AthenA, gelegen op een sportpark in…

  Artikel in vaktijdschrift
 • verwijzen lokale fysiotherapeuten, huisartsen en praktijkondersteuners al door naar úw sportaanbod?

  In de gezondheidszorg gaat de aandacht steeds meer uit naar gedrag en gezondheid en minder naar zorg en ziekte. Preventie van gezondheidsproblemen heeft de toekomst. Het biedt kansen aan zowel de zorg-…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Leidinggeven aan een sportvereniging lijkt soms op het managen van een bedrijf. Het besturen van een sportvereniging bevat steeds meer elementen van processen die zich in de commerciële of publieke sector ook voordoen. Een…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een tussentijdse beleidsevaluatie van de pilot combinatiefuncties opvang/onderwijs

  De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: In hoeverre worden de doelstellingen van de pilot combinatiefuncties opvang/onderwijs gehaald en welke factoren zijn daarop van invloed?  Geconcludeerd kan…

  Scriptie
 • een kwalitatief onderzoek naar interorganisatorische samenwerkingen en de rol van een verbinder binnen de uitvoering van sportstimuleringsbeleid in Arnhem

  Dit onderzoek biedt inzichten in de betekenisgeving van betrokkenen aan interorganisatorische samenwerking en rol van een verbinder in de uitvoering van sportstimuleringsbeleid in Arnhem. In het behalen van de doelstelling – 75%…

  Scriptie