Spring naar content

173 publicaties gevonden

 • Het tij is aan het keren. Aandacht voor het toenemende aantal jongeren met overgewicht, activiteiten van de Alliantie School en Sport, grotere belangstelling van bedrijven voor de gezondheid van werknemers,…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Om de doelen van de Alliantie School & Sport te realiseren is de samenwerking van onderwijs en sportverenigingen vanzelfsprekend en van cruciaal belang. De ontwikkelingen op het gebied van school…

  Artikel in vaktijdschrift
 • De Alliantie School & Sport is een samenwerkingsverband tussen de ministeries van OCW, VWS en de sportkoepel NOC*NSF. De doelstelling van de Alliantie is een dagelijks sportaanbod in en om…

  Artikel in vaktijdschrift
 • De kop van dit artikel, geschreven in het tijdperk van de Alliantie School & Sport, duidt erop dat bijna 100 jaar geleden er al KVLO-leden waren die in een persoonlijke,…

  Artikel in vaktijdschrift
 • De Gemeente Boarnsterhim is een van de twaalf gemeenten in Nederland waar afgelopen jaar in samenwerking met de Alliantie School en Sport een pilotproject is gestart. Dit project behelst het bevorderen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een kwalitatief onderzoek naar de betekenissen in de interorganisatorische samenwerking van sportief werken

  De sportwereld is in transitie en vraagt onder meer om nieuwe vormen van samenwerking. Sportief Werken is zo’n voorbeeld waarin sportverenigingen en bedrijfsleven samenwerken en veranderen om een win-win situatie…

  Scriptie
 • Dit e-book geeft een denkwijze en praktische tips om goed en slim samen te werken om de jongeren een veilige sportklimaat te bieden waarin zij zich kunnen ontwikkelen. Sportveiligheid is…

  Boek
 • a collaboration between youth care organizations and local sport clubs, identifying the elements for a successful partnership

  This study aims to identify the factors that are of influence for a successful and enduring partnership between youth care organizations and local sport clubs in the Netherlands. In this…

  Scriptie