Spring naar content

173 publicaties gevonden

 • de samenwerking tussen sportevenementen of sportinstellingen én cultuurinstellingen

  Scriptie met de hoofdvraag: Wat is de huidige situatie van de samenwerkingsmogelijkheden voor sportevenementen of sportinstellingen én cultuurinstellingen? Grote sportevenementen worden steeds meer gezien als een belangrijk economisch en sociaal…

  Scriptie
 • een onderzoek naar de betekenissen die bestuurders van badmintonverenigingen geven aan samenwerking tussen badmintonverenigingen

  De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: Welke betekenissen geven bestuurders van badmintonverenigingen aan samenwerking tussen badmintonverenigingen en welke rol dient de NBB in te nemen…

  Scriptie
 • Jeugdzorg en sport gaan heel goed samen, mits er voldoende aandacht en begeleiding is. Sporten kan een goede uitlaatklep zijn voor jongeren die dreigen te ontsporen. In dit artikel staan…

  Artikel in vaktijdschrift
 • de sportvereniging verbindt sport- en jeugdbeleid

  Dit artikel beschrijft de recente beleidsontwikkeling in de samenwerking tussen sport en andere sectoren zoals gezondheid, onderwijs en wijken. Vervolgens worden aan de hand van de vijf transformatiedoelen van het…

  Artikel in vaktijdschrift
 • omdat je ook met een beperking in de buurt moet kunnen sporten

  Om mensen met een beperking in beweging te krijgen is meer nodig dan goede wil. Het kabinet heeft in het regeerakkoord aangegeven dat iedereen dicht bij huis moet kunnen sporten,…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een onderzoek naar collaborative consumption binnen het sportaanbod en op welke manier waardecreatie gerealiseerd kan worden aan de hand van de dimensies ecologisch, sociaal en financieel

  Het onderzoek richt zich op de mogelijkheden die collaborative consumption kan bieden aan het Nederlandse sportaanbod binnen de georganiseerde sport en in hoeverre er waardecreatie gerealiseerd kan worden. De waardecreatie binnen dit…

  Scriptie