Spring naar content

75 publicaties gevonden

 • de rol van de politie in de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport in samenwerking met relevante partners

  De hoofdvraag die in dit onderzoek centraal staat, is als volgt geformuleerd: Hoe kunnen de politie en haar partners de bestrijding en aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen de sport…

  Rapport
 • final report

  This study provides an overview of the legal and policy frameworks in the Member States, describes initiatives promoted by sport organisations, identifies best practices in fighting gender-based violence in sport…

  Rapport
 • Als docent ben je veel en vaak in communicatie met leerlingen, zowel verbaal als nonverbaal. Overal waar communicatie plaatsvindt bestaat het risico van miscommunicatie. In zo’n geval wordt een boodschap anders geïnterpreteerd…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Het digitale tijdperk heeft geleid tot andere, nieuwe vormen van contact tussen leraren en leerlingen. Contacten tussen leraar en leerling via e-mail en MSN beginnen meestal zakelijk met veranderingen in het rooster, het…

  Artikel in vaktijdschrift
 • bewegen en sport in en om de school

  Bewegen en sport gaat over het uitbreiden en ontwikkelen van een brede bewegingsbekwaamheid bij kinderen en het laten ervaren van plezier in bewegen. Bewegen vindt in ieder geval plaats door, met en…

  Artikel in vaktijdschrift
 • belediging, bedreiging, en verbale seksuele intimidatie meest opvallend wangedrag

  Belediging, bedreiging, en verbale seksuele intimidatie zijn vormen van ervaren wangedrag binnen de zwembranche die het sterkst afwijken van het landelijk gemiddelde. Dat blijkt uit een onderzoek naar de aard en…

  Rapport