Spring naar content

75 publicaties gevonden

 • belediging, bedreiging en seksuele intimidatie komen in zwembaden vaker voor

  Het ontbreekt in de zwembranche aan een eenduidig beleid tegen wangedrag. Dat blijkt uit een onderzoek naar de aard en omvang van grensoverschrijdend gedrag dat de KNZB in samenwerking met…

  Online artikel
 • verstrekken van expertise op het vlak van ethisch verantwoord sporten, met inbegrip van de problematiek aangaande integriteit, seksueel misbruik en geweld

  Het Internationaal Centrum Ethiek in de Sport (ICES), actief sinds 2009, ondersteunt, informeert en stimuleert de Vlaamse sportsector om actief te investeren in ethische waarden en normen die belangrijk zijn…

  Rapport
 • De probleemstelling die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: Welke juridische instrumenten staan het verenigingsbestuur ten dienste om seksuele intimidatie binnen de sport aan te pakken? De juridische…

  Scriptie
 • VO conferentie, daders en slachtoffers, wie is wie?

  Ieder jaar organiseert het Project Preventie Seksuele Intimidatie in de onderwijssituatie een conferentie voor vertrouwens(contact)personen en klachtencommissieleden uit het onderwijs. Deze map bevat de documenten op de conferentie van 13…

  Verslag
 • conferentie 5 oktober 2006, koninginnen en krengen; de vertrouwenspersoon en meidenintimidatie

  Ieder jaar organiseert het Project Preventie Seksuele Intimidatie in de onderwijssituatie een conferentie voor vertrouwens(contact)personen en klachtencommissieleden uit het onderwijs. Deze map bevat de documenten op de conferentie van 5…

  Verslag
 • conferentie basisonderwijs 1999

  Ieder jaar organiseert het Project Preventie Seksuele Intimidatie in de onderwijssituatie een conferentie voor vertrouwens(contact)personen en klachtencommissieleden uit het basisonderwijs. Deze map bevat de documenten op de conferentie van 7…

  Verslag
 • rehabilitatie bij ongegronde klachten en valse beschuldigingen

  In dit vouwblad ‘Aan zet’ geeft PPSI aandachtspunten voor rehabilitatie na ongegronde klachten en valse beschuldigingen, op basis van ervaringen uit de schoolpraktijk.

  Brochure
 • varianten op schoolbeleid

  ‘Seksuele intimidatie aangepakt’ geeft een overzicht van het beleid en de daarmee samenhangende maatregelen die in 1997 van kracht waren met betrekking tot het voorkomen van seksuele intimidatie en het…

  Boek
 • handboek zelfverdediging voor meisjes in het voortgezet onderwijs

  Dit boek biedt een op meisjes afgestemde methodiek die hen kan helpen zich in lastige of bedreigende situaties weerbaar op te stellen. De nadruk ligt op de preventie van geweld…

  Boek