Spring naar content

75 publicaties gevonden

 • grote ledenorganisaties over actuele ontwikkelingen op het maatschappelijk middenveld

  In dit rapport zijn gegevens van meer dan 130 grotere maatschappelijke organisaties bijeengebracht over de ontwikkelingen in hun aantallen leden en donateurs. Naast een algemeen beeld geeft het rapport een…

  Boek
 • onderzoeksrapport risico-inventarisatie seksuele intimidatie binnen de sport voor mensen met een beperking

  Elke sporter kan slachtoffer worden van seksuele intimidatie. De risico’s die sporters met een beperking lopen zijn echter groter dan in de reguliere sport. Dit heeft te maken met verschillende…

  Rapport
 • beleid voeren bij een sportvereniging

  In deze brochure vindt u antwoorden op een aantal veelgestelde vragen over seksuele intimidatie in de sport.

  Rapport
 • instrument ter preventie van extreme afhankelijkheid in de jeugdtopsport, een hulpmiddel voor topsportbonden en -verenigingen

  Dit instrument is ontwikkeld als hulpmiddel voor topsportbonden en -verenigingen. Het kan worden ingezet om extreme afhankelijkheidsrelaties tussen pupil en coach in de jeugdtopsport te voorkomen. Extreme afhankelijkheid wordt door…

  Rapport
 • gedragscode NOC*NSF vertrouwenspersonen, seksuele intimidatie in de sport

  In het kader van het beleid tegen seksuele intimidatie in de sport is in 1998 door NOC*NSF een groep vertrouwenspersonen benoemd. In deze uitgave staat de gedragscode voor die vertrouwenspersonen.

  Rapport
 • voorlichting geven over seksuele intimidatie in de sport, een handleiding

  Deze handleiding is samengesteld voor voorlichters die thema-avonden (gaan) verzorgen over seksuele intimidatie in de sport voor (vertegenwoordigers van) sportverenigingen of lokale sportraden. De informatie in deze handleiding kan door…

  Rapport
 • de omgang met (vermoedens van) seksuele intimidatie in de sport, handboek voor de vertrouwensadviseur

  Dit handboek voor de vertrouwensadviseur dient als leidraad bij het adviseren van verenigingen en bonden voor het handelen in geval van een vermoeden of melding van seksuele intimidatie of misbruik.

  Rapport
 • sportief beleid tegen seksuele intimidatie, beleidsplan 1996-1999

  Beleidsplan gericht op seksuele intimidatie in de sport.

  Rapport
 • een slag voor, preventiebeleid seksuele intimidatie

  Leidraad waarin aangegeven wordt wat een sportorganisatie kan doen aan preventie en bestrijding van seksuele intimidatie binnen de organisatie. Aangegeven wordt daarbij welke acties kunnen leiden tot een veilig sportklimaat…

  Rapport