Spring naar content

102 publicaties gevonden

 • alle Amsterdammers doen mee

  Met het Meerjarenbeleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 maakt de gemeente Amsterdam de koers duidelijk voor burgers en partners, zodat helder is wat wel en niet van de gemeente kan worden verwacht…

  Beleidsnota
 • visie sociaal domein Hilversum 2017-2021

  Met trots presenteren wij u de Visie Sociaal Domein Hilversum 2017-2021. Een visie waarin de inwoners van Hilversum centraal staan. Inwoners die hun leven meestal zelf en samen met de…

  Beleidsnota
 • an analysis of social roles ascribed to voluntary sports clubs

  It has long been established that voluntary sports clubs (VSCs) are ascribed a prominent social role by governments. Several scholars highlight the ascribed social values in sport policy to voluntary…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • inspiratiedocument met stappenplan

  Op basis van de ervaringen van zeven Noord-Hollandse gemeenten hebben DSP en Sportservice een stappenplan ontwikkeld dat gemeenten helpt om systematisch en consistent beleid te ontwikkelen om de potentie van…

  Rapport
 • voorbeelden van succesvolle initiatieven

  In deze brochure staan vijf voorbeelden beschreven van lokale initiatieven, waarbij sport als middel wordt ingezet om een sociaal doel te bereiken. De voorbeelden zijn opgestart binnen de programma’s ‘Kracht…

  Brochure
 • coaches and physical education teachers

  Dit proefschrift heeft als focus wat coaches en docenten bewegingsonderwijs denken en doen tijdens het uitvoeren van hun werk. De sportcontext, waarin zowel coaches, docenten als ook jongeren participeren, wordt…

  Proefschrift/oratie
 • rondom de transitie

  Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maakt…

  Boek
 • "verbinding tussen sport, zorg en welzijn levert meerwaarde op”

  Ruim twee jaar geleden begonnen het Oranje Fonds, NOC*NSF en Kenniscentrum Sport het programma Kracht van Sport. Verbinding zoeken tussen de domeinen sport, zorg en welzijn en elkaar versterken, daar…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Met sport en bewegen als middel kun je werken aan uiteenlopende doelen bij verschillende doelgroepen. Er zijn vele voorbeelden bekend en beschreven van het inzetten van sport en bewegen als…

  Online artikel