Spring naar content

50 publicaties gevonden

 • tussenrapportage van fase 1 – projectjaar 1, inzicht in motieven en behoeften van kwetsbare groepen om ‘in beweging’ te komen en de kansen voor integraal samenwerken rondom dit vraagstuk

  In dit rapport worden de bevindingen weergegeven van het eerste projectjaar van het project ‘Samen in Beweging met kwetsbare inwoners’. Het project kent twee doelstellingen. Het hoofddoel van het project is…

  Rapport
 • verkennend onderzoek naar de rol van sportclubs in het leven van maatschappelijk kwetsbare jongeren

  Sport heeft een inherente aantrekkingskracht voor veel jongeren, ongeacht hun maatschappelijke achtergrond. Het is om die reden dat jeugdwerkers sport vaak als methodiek hanteren. Maar eigenlijk weten we niet hoe…

  Rapport
 • de waarde van werkzame mechanismen voor de praktijk van sociaal werk

  In het sociaal domein zijn professionals, vrijwilligers en beleidsmakers steeds vaker op zoek naar ‘wat werkt’. Bijvoorbeeld: hoe verminder je effectief armoede? Hoe bevorder je de sociale contacten in de…

  Rapport
 • a comparative assessment of inputs, outputs and outcomes

  This report examines the inputs, outputs and outcomes of the public sector in 36 countries (including the EU-28) over the period 1995-2012. The researchers study two sectors – education and…

  Boek
 • Op basis van de resultaten van de verenigingsmonitor 2014 wil de gemeente Heemskerk inzicht krijgen in de vitaliteit/organisatiekracht van haar sportverenigingen en de maatschappelijke functie (verenigingen actief in het sociale…

  Rapport
 • het eigenaarschap van maatschappelijke participatie en de rol van de ondersteunende welzijnsprofessional

  De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: Welke invloed heeft het eigenaarschap van de verschillende vormen van maatschappelijke participatie op de rol van de ondersteunende welzijnsprofessional? Uit…

  Scriptie
 • verenigingsmonitor Tilburg 2014

  In 2009 heeft het Mulier Instituut in opdracht van de gemeente Tilburg een lokale verenigingsmonitor uitgevoerd. In 2014 is de Verenigingsmonitor 2009 opnieuw uitgevoerd, dit keer met daarin aanvullingen uit…

  Rapport