Spring naar content

50 publicaties gevonden

 • Deze eerste Rapportage gehandicapten, die op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gemaakt is, bestaat uit drie delen. In het eerste deel wordt ingegaan op een…

  Boek
 • Het Sociaal en Cultureel Rapport biedt een overzicht van recente maatschappelijke ontwikkelingen en feiten over de leefsituatie van de Nederlandse bevolking. Ook wordt het beleid omschreven in de sectoren gezondheid,…

  Boek
 • De Sociale en Culturele Verkenningen worden jaarlijks op verzoek van de Tweede Kamer door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) uitgebracht. Doel van deze rapporten is het analyseren van actuele…

  Boek
 • voorbeelden van pedagogische kracht in wijken en buurten

  Deze handreiking bevat vijf factsheets die naar aanleiding van kwalitatief onderzoek naar het opvoed- en opgroeiklimaat in vijftien uiteenlopende buurten in Nederland zijn opgeleverd. Elke ‘speler’ in de wijk heeft…

  Rapport
 • a study of public sector performance in 28 countries

  How well is the public sector performing? Are citizens being well served? This report compares the performance of nine public services in 28 developed countries over the period 1995-2009. Four…

  Boek
 • arbeidstoeleiding van multiprobleemcliënten centraler

  Deze handreiking biedt een raamwerk voor een nieuwe inrichting van de ondersteuning aan multiprobleemgezinnen. In dit raamwerk worden de voorzieningen opgedeeld in nulde-, eerste- en tweedelijns voorzieningen. 1. De nuldelijns…

  Beleidsnota
 • In deze studie staat het gebruik centraal van diensten die de kwartaire sector levert. De doelstelling van de studie is drieledig:  vergroting van het inzicht in de determinanten van het…

  Boek
 • Het doel van dit onderzoek was om het wijkgericht werken in de zes gemeenten (Apeldoorn, Amersfoort, Delft, Leusden, Zaanstad en Zoetermeer) zo te beschrijven dat het mogelijk wordt om gezamenlijke…

  Rapport
 • prijs en kwaliteit van publieke diensten

  In dit onderzoek nemen de auteurs zeven publieke diensten onder de loep: primair en voortgezet onderwijs, ziekenhuiszorg, extramurale en intramurale verpleging en verzorging, politie en rechtspraak. De kosten van deze…

  Boek