Spring naar content

28 publicaties gevonden

 • startnotitie

  Het versterken van de sociale basis staat sinds kort hoog op de agenda. Zo vormt het een onderdeel van gemeentelijke beleidsteksten, gaat een van de trajecten van het programma Sociaal…

  Rapport
 • summary report, june 2010

  In 2008, Supporters Direct commissioned Substance to conduct a research project about the social and community value of football. The project was focused on England but has relevance across football…

  Rapport
 • kans voor open doel, katern 5, sociale cohesie, wat zegt de theorie?

  Sport is bij uitstek een sociale gebeurtenis die breed beoefend wordt door alle lagen van de bevolking. Sport doet ook een beroep op de ruimtelijke inrichting van steden en wijken,…

  Rapport
 • why we expect more from technology and less from each other

  ‘Alone Together’ is the result of MIT technology and society specialist Sherry Turkle’s nearly fifteen-year exploration of our lives on the digital terrain. Based on interviews with hundreds of children…

  Boek
 • Deze publicatie past in een lange en internationale traditie van onderzoek waarin, door gebruik te maken van sociale indicatoren, getracht wordt op een eenduidige manier de levensomstandigheden en de kwaliteit…

  Boek
 • Dit boek biedt een totaalbeeld van de meest relevante veranderingen in de Nederlandse samenleving. De situatie in Nederland op verschillende maatschappelijke terreinen wordt daarbij belicht vanuit vijf invalshoeken: demografie, sociale…

  Boek
 • meerjarenprogramma BrabantStad 2008-2012

  Sinds 2001 werken de vijf grote Brabantse steden Breda, Eindhoven, Helmond, ‘s-Hertogenbosch en Tilburg samen met de provincie Noord-Brabant in het stedelijk netwerk BrabantStad. April 2004 is het meerjarenprogramma BrabantStad…

  Verslag
 • Nederlanders houden van klagen. Zelfs zozeer, dat ze de sterke kanten van het eigen land uit het oog verliezen. In deze bundel gaan enkele bekende sociale wetenschappers nader in op…

  Rapport