Spring naar content

143 publicaties gevonden

 • lokale binding en inzet van dorpsbewoners

  De overheid laat steeds meer taken in de lokale omgeving over aan burgers. Maar door mobiliteit en communicatiemiddelen is deze lokale omgeving een steeds kleiner onderdeel van hun leven gaan…

  Brochure
 • een onderzoek naar de samenhang tussen sociale bindingen en de mate van ongewenst gedrag bij amateurverenigingen

  Agressie op het voetbalveld is door de grote media aandacht van de laatste jaren actueler dan ooit. Dieptepunt was de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen, die na een voetbalwedstrijd zodanig…

  Rapport
 • de rol van teamcohesie en doeloriëntatie

  In de sportwereld wordt gebruik gemaakt van onderlinge concurrentie. In dit onderzoek werd gekeken of onderlinge concurrentie een negatieve relatie had met een sport groepsprestatie en gekeken of taak en…

  Scriptie
 • sport en de sociale functies van religie

  Het gezin was vroeger de hoeksteen van onze samenleving, religie het sociale cement. Maar wat is het smeermiddel van onze samenleving vandaag de dag, nu het aantal gelovigen steeds verder…

  Boek
 • over etnische binding en onderscheiding in teamsportloopbanen

  In deze bijdrage staan etnisch gerelateerde keuzes en identificaties in teamsportloopbanen centraal. Vanuit een biografisch perspectief wordt ingezoomd op de topsportloopbanen van een ‘witte basketballer’ en een ‘zwarte voetballer’. Hierbij…

  Artikel in vaktijdschrift
 • everyday belonging, ethnicity and the quest for team cohesion in New Zealand rugby

  In addressing the daily lives of professional rugby players of the Wellington Lions rugby club, this article has looked at the topics of everyday belonging, ethnicity, and team cohesion. Three…

  Scriptie
 • In dit proefschrift wordt beschreven hoe sportparticipatie bij kinderen gestimuleerd kan worden en wat de rol van schoolsport daarin zou kunnen zijn. Aan sport wordt een belangrijke rol toegeschreven in…

  Proefschrift/oratie
 • een kwalitatief onderzoek naar de betekenissen die sporters geven aan binding met een sportvereniging en de invloed van maatschappelijke ontwikkelingen op deze betekenissen

  Aan het begin van de 21e eeuw doen zich maatschappelijke veranderingen voor die de sociale bindingen tussen mensen doen veranderen en ingrijpen op bestaande instituties. Ook in de sportwereld doen…

  Scriptie