Spring naar content

92 publicaties gevonden

 • voortgangsrapportage Actieplan 'naar een veiliger sportklimaat'

  Steeds minder mensen maken ongewenst gedrag mee in de sport en het veiligheidsgevoel in de sport is hoger dan elders in de maatschappij. Veilig Sportklimaat (VSK) ligt beklonken in beleidsplannen…

  Rapport
 • voortgangsrapportage Actieplan ‘naar een veiliger sportklimaat’

  In 2011 ging het programma Naar een veiliger sportklimaat (VSK) van start. Het programma liep oorspronkelijk tot en met 2016, maar is met twee jaar verlengd. Per jaar is voor…

  Rapport
 • ofwel: hoe LO bijdraagt aan een veilige sfeer

  Als docent LO of vakleerkracht bewegingsonderwijs sta je op een andere manier in het groepsproces dan je collega’s in het klaslokaal. Dat maakt jouw rol in het scheppen van een…

  Artikel in vaktijdschrift
 • an interpretative research on sensemaking of safe spaces in sport for development programs in Kenya

  This thesis researches sensemaking of the notion of safe spaces in Sport for Development (SfD) programs in Kenya. Two organizations that offer SfD programs, TYSA and Amani Kibera, were used…

  Scriptie
 • een verkennend onderzoek naar de inzet van burgers in sociaal onveilige situaties op en rond het voetbalveld

  Om het aantal excessen op en rond het voetbalveld terug te dringen is het volgens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van belang dat toeschouwers geen passieve houding aannemen,…

  Scriptie
 • voortgangsrapportage actieplan ‘naar een veiliger sportklimaat’

  In deze vierde VSK Monitor zijn de belangrijkste ontwikkelingen in het programma bijeengebracht. Evenals in eerdere jaren zijn hiervoor gegevens vanuit meerdere bronnen gebruikt. De cijfers laten zien dat het…

  Rapport
 • evaluatie van de Training Sport & Gedrag

  In het seizoen 2014-2015 hebben de K NVB-districten West II en Zuid I geëxperimenteerd met een educatieve straf in het voetbal. Deze experimenten zijn onderdeel van een intensievere aanpak van…

  Rapport
 • evaluatie HALT-KNVB veiligheidstrajecten

  De KNVB telt ruim 1,2 miljoen leden die voetballen of op een andere manier actief zijn bij de sport. Zij beleven doorgaans veel plezier aan het voetbal. Maar soms ook…

  Rapport
 • De SportklimaatApp is een instrument waarmee op eenvoudige wijze, real-time, een grote hoeveelheid (on)sportieve gedragingen tijdens een sportwedstrijd kunnen worden vastgelegd. Uit deze rapportage blijkt dat de resultaten van de…

  Rapport