Spring naar content

92 publicaties gevonden

 • excessief gedrag in het Nederlandse amateurvoetbal

  ‘Bestuur aan de bal: Excessief gedrag in het Nederlandse amateurvoetbal’ kijkt vanuit een organisatorisch en bestuurlijk perspectief naar het excessieve gedrag van jongeren op Nederlandse sportvelden. ‘Bestuur aan de bal’…

  Rapport
 • Why do football fans fight? What explanations exist for football-related violence? Drawing on research from Britain, Europe, Argentina and the USA this volume examines the culture and loyalties of football…

  Boek
 • Hoe gaat het met de Nederlandse bevolking? Dat is de centrale vraag in ‘De sociale staat van Nederland 2013’. Deze vraag wordt beantwoord aan de hand van een beschrijving van…

  Boek
 • voortgangsrapportage actieplan "naar een veiliger sportklimaat"

  In het voorjaar van 2011 lanceerde minister Schippers het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’ (VSK). Het programma maakte deel uit van het streven van kabinet Rutte I om Nederland veiliger…

  Rapport
 • veiligheidsscan en advies sportcomplexen Kortendijk en Hulsdonk

  Bij het Sportbureau Roosendaal komen regelmatig signalen binnen over problemen die zich op en rond de sportparken voordoen. De signalen varië­ren tussen vernielingen, inbraak, overlast en illegaal gebruik van de…

  Rapport
 • resultaten van de ga voor gezond!-test

  Dit rapport is geschreven in opdracht van gezondheidsinstituut NIGZ, programma School en geeft inzicht in de resultaten van de Ga voor gezond!-test als onderdeel van de nationale scholenactie Ga voor…

  Rapport
 • signaleren van spanningen en versterken van vertrouwen in Amsterdamse buurten

  In dit onderzoek is met een nieuw ontwikkeld signaleringsinstrument gemeten in hoeverre spanningen en vertrouwen tussen bevolkingsgroepen in Amsterdamse buurten voorkomen. In een verdiepend onderzoek in vijftien Amsterdamse buurten is…

  Rapport