Spring naar content

94 publicaties gevonden

 • 80 antwoorden op onveiligheid in de wijk

  Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid heeft een overzicht opgesteld van de verschillende interventies die op het gebied van wijkveiligheid zijn ontwikkeld. Het overzicht biedt ook voorbeelden van projecten op…

  Rapport
 • Deze publicatie past in een lange en internationale traditie van onderzoek waarin, door gebruik te maken van sociale indicatoren, getracht wordt op een eenduidige manier de levensomstandigheden en de kwaliteit…

  Boek
 • veronderstelde en werkelijke effecten van het actieplan overlast en verloedering

  Begin 2008 presenteerde het kabinet-Balkenende IV het ‘Actieplan overlast en verloedering’ met als doel: in 2010 is de sociale en fysieke overlast met een kwart verminderd ten opzichte van 2002.…

  Boek
 • sociale cohesie, leefbaarheid en veiligheid

  In discussies over het Nederland van nu wordt veelvuldig gerept over ‘sociale cohesie’, ‘maatschappelijke integratie’, ‘leefbaarheid’ en ‘veiligheid’. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft onderzoek gedaan naar deze fenomenen en…

  Boek
 • nulmeting onder kinderen, jongeren en bewoners Rotterdam Delfshaven

  De grootste uitdaging van Thuis op Straat (TOS) is de straat en de wijk teruggeven aan iedereen die daar recht op heeft. Jong en oud. Om dit te bereiken werkt…

  Boek
 • een studie naar de eigenschappen van gebruikers van een laagdrempelige sportgelegenheid in de wijk en de gevolgen hiervan

  De probleemstelling die in deze studie centraal staat, luidt als volgt: welke bevolkingsgroepen worden bereikt en geboeid door een vrije toegankelijke sportvoorziening en wat voor gevolgen heeft de participatie van…

  Scriptie
 • veronderstelde en werkelijke effecten van veiligheidsbeleid

  In deze studie worden de veronderstellingen van het recente veiligheidsbeleid in kaart gebracht en geconfronteerd met empirische bevindingen over de effectiviteit van maatregelen om de criminaliteit, overlast en onveiligheidsbeleving terug…

  Boek
 • succesvolle speelplekken voor basisscholieren

  TNO heeft zes playgrounds in aandachtswijken in Noord- en Zuid-Holland geëvalueerd. Het onderzoek richtte zich op kinderen van 6 tot 12 jaar en onderzocht welke factoren een speelplek succesvol maken…

  Rapport
 • effects of green space on health, well-being, and social safety

  Background: Looking out on and being in the green elements of the landscape around us seem to affect health, well-being and feelings of social safety. This article discusses the design…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift