Spring naar content

19 publicaties gevonden

 • onderzoek naar randvoorwaarden voor nieuw sportaanbod bij sportbonden

  Dit onderzoek gaat over nieuw sportaanbod bij sportbonden, de belemmerende en ondersteunende factoren bij de ontwikkeling en implementatie van het nieuwe sportaanbod en hoe zich dit verhoudt tot de bestaande…

  Scriptie
 • samenwerkend leren in de praktijk

  In de zomermaanden worden de velden weer gevuld met scholieren die buiten gymmen. Softbal staat op het programma. In de wijken zie je bij scholen en de sportvelden leerlingen met…

  Artikel in vaktijdschrift
 • onderbouw VO

  Via de site Kennisnet en Wikiwijs kun je toegang krijgen tot leermiddelen voor het vak Lichamelijke Opvoeding zowel voor primair onderwijs als voor voort gezet onderwijs. Danny Wals van het…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Tik- en afgooispelen hebben in het voortgezet onderwijs een merkwaardige status. Iedereen speelt ze, maar bijna nergens worden ze voor vol aangezien. Er wordt weinig onderwijs op gegeven en voor een…

  Artikel in vaktijdschrift
 • van ‘Level 1’ via insluittikspelen naar ‘Level 2’

  Naar aanleiding van het eerste artikel ‘Hit and Run voor élk niveau’, dat verscheen in Lichamelijke Opvoeding 11 van 2007, hebben we veel reacties gekregen van leerlingen, studenten en collega’s. Reacties…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In de serie sportkennismakingsmappen die diverse sportbonden ontwikkelen in samenwerking met SLO is onlangs de map Kennismaken met honkbal en softbal verschenen. De lessen die in deze map zijn uitgewerkt proberen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • hard en gericht slaan

  Collega’s zijn goed in staat om leerlingen de basisvaardigheden bij te brengen om al snel attractief softbalachtige vormen te kunnen spelen. Vaak zien we dat het spelplezier en leerproces beperkt worden door…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Collega’s zijn goed in staat om leerlingen de basisvaardigheden bij te brengen om al snel attractief softbalachtige vormen te kunnen spelen. Vaak zien we dat het spelplezier en leerproces begrensd worden door het…

  Artikel in vaktijdschrift