Spring naar content

347 publicaties gevonden

 • Veiligheid, pedagogisch klimaat en verantwoord leren zijn termen die vaak genoemd worden binnen het onderwijs. Het is belangrijk dat er een veilig pedagogisch klimaat heerst binnen de school. De gymzaal…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • beleidsnotitie 2006, gemeente Middelburg

  Speelruimteplan uit 2006 van gemeente Middelburg.

  Beleidsnota
 • ontwikkeling, realisatie en beheer van speelruimte in gemeente Overbetuwe

  In deze nota wordt antwoord gegeven op de vraag hoe Overbetuwe vormgeeft aan de ontwikkeling, realisatie en het beheer van speelruimte en het stimuleren van betrokkenheid. Het hoofddoel is ‘een…

  Beleidsnota
 • Wanneer is het ontwikkelen, aanleggen of vernieuwen van openbare sport- en speelplekken in stedelijke wijken en buurten een waardevolle investering en hoe kunnen verval en verwaarlozing van playgrounds in de…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • Accommoderen betekent ‘in orde brengen’, ‘opmaken’ of ‘aanpassen’. Sport vraagt, zeker als het een spel is of training daarvoor, om een aanpassing van de ruimte. Die aanpassing kan permanent zijn,…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • De inrichting van de openbare ruimte speelt een grote rol in leefbaarheid en veiligheid in Nederlandse gemeenten. Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) zet zich daarom in voor…

  Artikel in vaktijdschrift
 • eindresultaten uit een landelijk onderzoek

  In de periode 2008-2010 heeft het W.J.H. Mulier Instituut met subsidie van ZonMw het onderzoek School, Bewegen en Sport uitgevoerd. Hiermee zijn relaties tussen enerzijds de school, schoolomgeving en het…

  Artikel in vaktijdschrift