Spring naar content

348 publicaties gevonden

 • young children's exploration of the indoor play space in center-based childcare

  Dit proefschrift beschrijft de resultaten van een onderzoek naar de relatie tussen ruimtelijke kenmerken van de binnenspeelruimte in het kinderdagverblijf en exploratief en sociaal gedrag van kinderen. Met een nieuwe…

  Proefschrift/oratie
 • een methode gericht op de ontwikkeling van zelfregulatievaardigheden op het schoolplein in het basisonderwijs

  Dit is de docentenhandleiding voor het gebruik van de methodiek Goalkeeper voor pleinactiviteiten in het basisonderwijs. Het doel van deze methodiek is om zelfregulatie te stimuleren. Behalve deze methodiek bestaat…

  Handboek / handleiding
 • leidraad voor lokale besturen en scholen

  Ruimte die geschikt is om aan sport te doen moet zo goed mogelijk ingezet worden. Het naschools gebruiken van schoolsportinfrastructuur is een belangrijke stap in het efficiënt inzetten van publieke…

  Handboek / handleiding
 • het effect op leerlingen van het herinrichten van schoolplein tot gezond schoolplein

  Na de herinrichting van een schoolplein tot ‘Gezond Schoolplein’ is het sociale klimaat op het plein beter dan daarvoor. Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen Environmental Research (Alterra) en TNO,…

  Rapport
 • wijkspeelruimte in Vleuten-De Meern

  In mei 2009 stelde de gemeenteraad de nota Speelruimte vast met de titel ‘Geef jeugd de ruimte!’. Deze nota vereist het opstellen van wijkspeelruimteplannen voor de wijken van Utrecht. ‘Wijkplannen’…

  Verslag
 • a global white paper on risk, liability and children’s play in public space

  There is growing recognition of the benefits of outdoor play experiences with a degree of risk for children of all ages and abilities. However, their opportunities for play are being…

  Rapport
 • meer dan bewegen alleen

  Op een Gezond Schoolplein spelen kinderen anders dan op een plein met alleen tegels. De verwachting is dat leerlingen meer en gevarieerder bewegen. Terwijl het meerjarige onderzoekstraject van kennisinstituut Alterra…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Waar kinderen zijn, wordt gespeeld! Zelfs op een kaal plein of in de wachtkamer van de dokter weten kinderen nog tot een spel te komen. Neemt niet weg dat de…

  Artikel in vaktijdschrift
 • belangrijker voor kinderen dan gedacht

  De komende drie jaar (2016-2018) stelt de Gemeente Amsterdam voor het project ‘Impuls Schoolpleinen’ drie miljoen euro beschikbaar voor herinrichting van schoolpleinen. In de periode 2014 – 2016 is er…

  Artikel in vaktijdschrift
 • over jeugdparticipatie op de playground

  Processen van in- en uitsluiting op basis van etniciteit, sekse en leeftijd hebben grote invloed op de participatie van kinderen en jongeren in de activiteiten die plaatsvinden op de Playgrounds…

  Scriptie