Spring naar content

347 publicaties gevonden

 • stormachtige ontwikkeling door Dorack

  De vakleerkracht bewegingsonderwijs is schoolbreed de beweegspecialist binnen de basisschool. Vanuit dat oogpunt worden vakleerkrachten tegenwoordig ook gevraagd mee te denken over de – toekomstige – inrichting van het speellokaal. De plek waar jonge kinderen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • tabellenrapportage rookvrije schoolterreinen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

  De Tweede Kamer nam in juli 2014 een motie aan die de regering verzoekt om zich in te spannen voor 100% rookvrije schoolterreinen. De ministeries van OCW en VWS, de PO-Raad, VO-raad,…

  Rapport
 • Bewegen is goed. En als dat dan ook nog in de openlucht kan gebeuren is bewegen super! Als onderdeel van dit topic besteden we niet alleen aandacht aan hoe er…

  Artikel in vaktijdschrift
 • literatuurstudie naar de gezondheidswaarde, de sociale en de economische waarde

  In de openbare ruimte is veel beweeg- en gezondheidswinst te halen. Ook scholen kunnen hier aan bijdragen. Denk aan het openbaar toegankelijk stellen van het schoolplein, het aanleggen van veilige…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Natuurrijke speelterreinen trekken kinderen aan zoals stroop de vliegen. Spelen in en met natuur levert bovendien belangrijke bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. Deze potenties worden beschreven, in het bijzonder…

  Artikel in vaktijdschrift
 • maak gebruik van de groene ruimte rondom de school

  Kinderen vinden buiten spelen en bewegen leuk. En volwassen vinden het vooral belangrijk voor de gezondheid van hun kinderen. Maar de meeste kinderen uit de stad spelen weinig buiten, laat…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een kwalitatief onderzoek naar de betekenissen die betrokkenen geven aan basketballpleintjes en de en de (basketball)activiteiten die zich erop afspelen

  Het doel van dit onderzoek was om door middel van interviews en observaties de betekenissen te achterhalen die betrokkenen in Den Haag en Leiden geven aan basketballpleintjes en de (basketball)activiteiten…

  Scriptie
 • een verkenning naar de relatie tussen ruimtelijke ordening en gezondheid vanuit het ruimtelijke, milieu- en volksgezondheidsdomein

  Al lange tijd wordt geprobeerd de gezondheid te verbeteren via de inrichting van de leefomgeving. Voor een slimme en gezonde ruimtelijke inrichting is een goede samenwerking nodig tussen professionals uit…

  Rapport
 • de buurtsportcoach is de spin in het web

  Buurtsportcoaches organiseren sport- en beweegaanbod in de buurt en leggen verbindingen met andere sectoren. Een belangrijke sector daarbij is onderwijs. Scholen die al werken met een buurtsportcoach zijn erg enthousiast.…

  Artikel in vaktijdschrift