Spring naar content

347 publicaties gevonden

 • tailored playgrounds positively affect physical activity levels amongst youth

  This study investigates whether Krajicek playgrounds are associated with higher usage and intensity of PA compared to control playgrounds during playground use amongst children. Results: Krajicek playgrounds were significantly less…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • samen met kinderen het schoolplein vernieuwen

  Jantje Beton heeft veel ervaring in het samenwerken met kinderen bij het speelvriendelijk maken van hun omgeving. In allerlei projecten rondom spelen ontdekten we wat je wel, en wat je…

  Brochure
 • Jantje Beton zet zich in voor vrij buitenspelen door kinderen. Dat is namelijk essentieel voor hun gezondheid, voor hun motorische, sociale en emotionele ontwikkeling en voor hun leervermogen. De helft…

  Online artikel
 • organizing sport in public space

  Dit artikel presenteert een analyse van sportactiviteiten door jongeren op openbare playgrounds in Nederland en de organiserende praktijken waar de jongeren in betrokken zijn. In de evaluatie van de maatschappelijke…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • Beweeg Wijs heeft tot doel bewegingsarmoede tegen te gaan en de psychosociale ontwikkeling van kinderen te bevorderen vóór, tijdens en na schooltijd. In dit artikel wordt een onderzoek beschreven naar…

  Artikel in vaktijdschrift
 • succes- en faalfactoren bij een duurzaam ontwerp van groene schoolpleinen

  Dit project richt zich specifiek op het onderzoeken van succes- en faalfactoren van groene schoolpleinen. De volgende onderzoeksvragen staan centraal: Wat zijn fijne en nare plekken op groene schoolpleinen volgens…

  Rapport
 • De heer Geuze, directeur Ds. Joh. Groenewegenschool in Werkendam, schets het proces van schoolpleinontwikkeling. Een speelpleindeskundige werd ingeschakeld om het traject te begeleiden. Een aantal aandachtspunten worden nader besproken. Het…

  Artikel in vaktijdschrift