Spring naar content

154 publicaties gevonden

 • Minister Schippers (VWS) stuurt de Tweede Kamer een Voortgangsbrief Sport November 2016. Het betreft de inzet van extra middelen van de sportbegroting, de voortgang van de programma’s ‘Sport en Bewegen…

  Beleidsnota
 • Met deze brief informeert Minister Schippers de Tweede Kamer over de voortgang van het programma ‘Sport en Bewegen in de Buurt’ en het actieplan ‘Naar een Veiliger Sportklimaat’. Ook gaat…

  Beleidsnota
 • de buurtsportcoach als nieuwe professie

  In dit bijlagenrapport beschrijven de onderzoekers de resultaten van het kwalitatieve onderzoek naar buurtsportcoaches (2017) voor zeven typen buurtsportcoaches. Dit onderzoek maakt onderdeel uit van het evaluatieonderzoek naar de lokale…

  Rapport
 • "De Brede impuls combinatiefuncties als werkend proces"

  Het doel van het evaluatieonderzoek naar de lokale implementatie van de Brede impuls combinatiefuncties (Bic) was inzicht te krijgen in hoe gemeenten en hun lokale partners de Bic hebben geïmplementeerd,…

  Rapport
 • verdiepingsonderzoek naar de lokale uitvoering en opbrengsten van de Sportimpuls projecten

  Dit betreft de vijfde rapportage over de Sportimpuls. Wederom hebben onderzoekers van het Mulier Instituut en Kennispraktijk kwalitatief onderzoek gedaan naar de ervaringen met de opzet en uitvoering van sport-…

  Rapport
 • belangrijk, maar hoe?

  Wil je kinderen een actieve leefstijl aanleren? Dan is het belangrijk de ouders daarbij te betrekken. Kinderen zullen een actieve leefstijl gemakkelijker aanleren en volhouden wanneer hun ouders dit stimuleren…

  Factsheet