Spring naar content

152 publicaties gevonden

 • managementrapportage

  In deze rapportage zijn de resultaten van de Sportimpuls subsidieronde 2016 besproken. Er is gekeken naar de aanvraagprocedure en vervolgens ingezoomd op de resultaten van de gehonoreerde projecten. In 2016…

  Rapport
 • criteria voor het Haags Sportinitiatief

  Het doel van het Haags Sportinitiatief is om Hagenaars die nu nog niet sporten in beweging te krijgen, zodat zij op regelmatige basis (het liefst wekelijks) gaan bewegen of sporten.…

  Online artikel
 • de trein naar succes, hoe draagt een activiteit in de Haagse Sporttuin bij aan de effecten van sportdeelname van jeugd in de buurt?

  In the spirit of “Sport en Bewegen in de Buurt – (Sport and Movement in the Neighborhood)” and after some research it trended into a more manageable long-term proven organization…

  Scriptie
 • maakt sport en bewegen voor iedereen met een beperking mogelijk

  Het magazine Grenzeloos actief omvat verhalen en portretten over onder andere de mogelijkheden en het belang van regionale samenwerking tussen gemeenten, sportorganisaties en lokale netwerken binnen onderwijs, zorg, revalidatie, welzijn…

  Vaktijdschrift
 • rapportage, 8-meting eerste tranchegemeenten, 7-meting tweede tranchegemeenten, 6-meting derde tranchegemeenten, 5-meting vierde tranchegemeenten, 4-meting vijfde tranchegemeenten, 3-meting zesde tranchegemeenten, 2-meting zevende tranchegemeenten, 1-meting achtste tranchegemeenten, 1-meting negende tranchegemeenten

  In de bestuurlijke afspraken over combinatiefuncties is afgesproken dat de VNG zorg draagt voor het monitoren van de hoeveelheid gerealiseerde combinatiefuncties ten gevolge van de impuls. Hiertoe wordt bij voorkeur…

  Rapport
 • verdiepingsonderzoek naar de lokale uitvoering en opbrengsten van de Sportimpuls-projecten uit de rondes 2012, 2013, 2014 en 2015

  Deze rapportage betreft de vierde rapportage over de Sportimpuls, waarin projectleider en samenwerkingspartners van de Sportimpulsprojecten uit de ronde 2012, 2013, 2014 en 2015 aan het woord komen over hun Sportimpulsproject. Dit jaar…

  Rapport
 • enquête gemeenteambtenaren sport, factsheet 2016/10

  Samen met acht hogescholen en met subsidie van het ministerie van VWS voert het Mulier Instituut een evaluatieonderzoek uit naar de lokale implementatie en opbrengsten van de regeling Brede impuls…

  Factsheet
 • bekendheid en tevredenheid, factsheet 2016/9

  Het kabinet wil met het programma SBB (Sport en Bewegen in de Buurt) realiseren dat voor iedere Nederlander een passend sport- en beweegaanbod in de eigen buurt aanwezig is. Om…

  Factsheet
 • verdiepingsonderzoek naar processen en ervaren opbrengsten van de inzet van buurtsportcoaches op lokaal niveau

  De inzet van buurtsportcoaches wordt gevolgd met verdiepingsonderzoeken. Het voorliggende rapport betreft de vijfde meting. De verdiepingsonderzoeken zijn geen effectmetingen, maar onderzoeken naar de inzet, werkzaamheden en ervaringen van de…

  Rapport