Spring naar content

11 publicaties gevonden

 • investeren in de ontwikkeling van jouw vereniging met opleidingen, workshops, masterclasses en verenigingstrajecten

  In deze brochure wordt ingegaan op de mogelijkheden om te investeren in de ontwikkeling van een vereniging door middel van opleidingen, workshops, masterclasses en verenigingstrajecten naar aanleiding van het Sportakkoord.

  Brochure
 • voortgangsrapportage november 2019

  339 van de 355 Nederlandse gemeenten (95%) nemen deel aan de regeling voor lokale sportakkoorden. 274 gemeenten zijn sinds november 2019 onder leiding van een sportformateur bezig met het opstellen…

  Rapport
 • regionaal beweeg- en sportakkoord 2020-2030

  De twee speerpunten in het regionale sportakkoord zijn ‘Inclusief Sporten’ en ‘Excelleren in de Achterhoek’. De belangrijkste ambitie voor het ‘Inclusief Sporten’ is dat iedereen in de Achterhoek mee kan…

  Beleidsnota
 • Utrechts Sportakkoord

  Het Utrechts Sportakkoord richt zich op drie thema’s vanuit het nationale Sportakkoord: vitale sportaanbieders, een positieve sportcultuur en inclusief sporten en bewegen. Deze drie thema’s vormen belangrijke pijlers van een…

  Beleidsnota
 • start lokale sportakkoorden

  Het ministerie van VWS, NOC*NSF en VSG hebben in 2018 het Nationaal Sportakkoord ondertekend. Het akkoord heeft als doel dat iedereen in Nederland nu en in de toekomst zonder belemmeringen…

  Rapport
 • De totstandkoming van het Nationaal Sportakkoord was de aanleiding voor Zeeuwse gemeenten en de Provincie Zeeland om elkaar op te zoeken en het initiatief te nemen om te komen tot…

  Beleidsnota
 • sport verenigt Nederland

  In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ schrijft het kabinet een sportakkoord te willen sluiten met in ieder geval de sportbonden, sportverenigingen, sporters met een beperking en gemeenten. Doel van…

  Rapport
 • verslag van de verkenningsfase om te komen tot een sportakkoord

  In het regeerakkoord is vastgelegd dat het kabinet Rutte 3 een sportakkoord wil sluiten met als doel de organisatie en financiën van de sport toekomstbestendig te maken. In de maanden…

  Verslag
 • startadvies sportakkoord

  Het sportakkoord komt volgens de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) precies op tijd. De maatschappelijke betekenis van sport en bewegen komt steeds vaker in maatschappelijke discussies ter sprake. De maatschappelijke betekenis van…

  Rapport