Spring naar content

1.448 publicaties gevonden

 • De provincie Drenthe kiest binnen sociale leefbaarheid voor drie prioritaire thema’s, waarbinnen de belangrijkste uitdagingen liggen om de gevolgen van krimp binnen de provincie aan te pakken en de leefbaarheid…

  Beleidsnota
 • actualisatie sportnota gemeente Noordwijk 2009 - 2018

  Op basis van een sportmonitor wordt de bijdrage van sport beschreven in relatie met andere beleidsterreinen, o.a. volksgezondheid en jeugd. Daarna zijn op basis van onderzoek de sportdeelname- en beweegcijfers…

  Beleidsnota
 • statenvoorstel nr. ps/2016/776x

  Dit statenvoorstel omvat het kader voor de provinciale kerntaak Sociale kwaliteit voor de komende jaren. Tevens is een uitvoeringsplan 2016 en 2017 opgesteld. Ook Uitvoeringsprogramma sociale kwaliteit 2016-2017 op hoofdlijnen.…

  Beleidsnota
 • de kracht van sport en bewegen voor een inclusieve samenleving (eindverslag)

  In opdracht van de Provincie Overijssel is deze verkenning uitgevoerd. Doel van deze verkenning was om de toekomstige koers en focus van de provincie te bepalen.

  Rapport
 • ruimte- en vitaliteitsonderzoek voetbalverenigingen

  Het Mulier Instituut heeft in opdracht van de gemeente Goeree-Overflakkee in 2018 een accommodatiebehoefte- en vitaliteitsonderzoek uitgevoerd bij de dertien voetbalverenigingen in de gemeente. De centrale vraag van het onderzoek…

  Rapport
 • een overzicht van de uitgaven in 2017

  Het Mulier Instituut heeft met ondersteuning van het ministerie van VWS onderzoek gedaan naar de gemeentelijke uitgaven aan sport voor het jaar 2017 en de implicaties voor de sportsector. De…

  Rapport
 • Artikel van Hugo van der Poel van het Mulier Instituut in het vaktijdschrift Sport & Strategie van december 2018, naar aanleiding van het uitkomen van de Rapportage sport 2018. In…

  Artikel in vaktijdschrift
 • kadernota bewegen & sporten 2019-2023

  Met deze vernieuwde kadernota bepaalt de gemeenteraad hoe de komende jaren verder vorm wordt gegeven aan het beweeg- en sportbeleid. Met het bepalen van een nieuwe ambitie, de uitgangspunten, de…

  Beleidsnota