Spring naar content

1.466 publicaties gevonden

 • Kernpunten van deze visienota: Sportverenigingen stimuleren om zich breder te ontwikkelen. Combinatiefunctionarissen leggen verbindingen tussen sportverenigingen en maatschappelijke partners om een structureel aanbod van sport- en beweegactiviteiten te ontwikkelen. Activiteiten…

  Beleidsnota
 • gemeente Loon op Zand

  Hoofddoel van het sport- en beweegbeleid: “de gemeente maakt het mogelijk en bevordert dat elke inwoner vanuit het oogpunt van gezondheid, ontplooiing en meedoen op een verantwoorde wijze aan enige…

  Beleidsnota
 • Deze visie Sport en Bewegen geeft de uitdagingen voor een middellange termijn (circa 8 jaar). Voor de periode tot 2022 zijn de de volgende doelen gesteld: Het versterken van de…

  Beleidsnota
 • de maatschappelijke agenda 2019-2023

  Deze Maatschappelijke Agenda beschrijft de maatschappelijke ambities voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Per thema zijn de ambities beschreven met de indicatoren waarmee ze gemeten gaan worden. Deze nota vervangt ook…

  Beleidsnota
 • ambitie en kaders voor het sociaal domein 2018 - 2022

  Deze MAG vervangt alle beleidsnota’s van de afgelopen jaren, van sport tot Wmo, van jeugdbeleid tot veiligheid- en gezondheidsbeleid en vrijwilligersbeleid. Ook legt dit document verbindingen tussen thema’s en opgaven…

  Beleidsnota
 • sportnota gemeente Achtkarspelen 2019 - 2022

  Deze nota beschrijft de beleidsvoornemens voor de komende jaren op zowel stimulerings- topsport-, accommodatie-, en ondersteuningsbeleid.

  Beleidsnota
 • actualisatie beleidskader Sport, Bewegen en Meedoen

  Dit geactualiseerde beleidskader dient als uitgangspunt en referentiekader voor de inzet van de buursportcoaches en de organisatie van sport- en beweegactiviteiten voor de komende periode.

  Beleidsnota
 • beleidsplan sociaal domein

  Het gaat in dit beleidsplan sociaal domein om (het groeien naar) zelf- & samenredzaamheid en om (kunnen) meedoen. Dit is dus niet beperkt tot jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en bijstand &…

  Beleidsnota