Spring naar content

1.053 publicaties gevonden

 • een verklarend model van sportdeelname

  Sociaaleconomische kenmerken, motieven om te sporten en sportgedrag van ouders of partner zijn belangrijke kenmerken om te verklaren waarom de ene helft van de Nederlandse bevolking frequent aan sport doet…

  Rapport
 • samen in de spits

  Dit boek behandelt in vier delen de belangrijkste punten uit de sporteconomie. Deel 1 gaat over de snelgroeiende relatie tussen sport en economie. In het tweede deel wordt de vraag…

  Boek
 • The health benefits of regular recreational physical activity are well known in reducing secondary health consequences of a sedentary lifestyle in the general population. However, individuals with physical disabilities participate…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • een onderzoek naar factoren die een rol spelen in de sport- en beweegdeelname van mensen met een chronische aandoening

  Eén van de doelen van het Sportakkoord van 2017-2021 is het makkelijker en toegankelijker maken van sport en bewegen voor mensen met een beperking en chronische aandoening. Deze masterscriptie onderzoekt…

  Scriptie
 • vergelijking 2003 met 2017, factsheet 2019/10

  In het factsheet Sportdeelname & lidmaatschap sportclubs jeugd heeft het Mulier Instituut voor kinderen (6-11 jaar) en jongeren (12-17 jaar) een analyse gemaakt van sportdeelnamecijfers door twee grootschalige landelijke onderzoeken…

  Factsheet
 • a cross-sectional and longitudinal study in Dutch primary school children

  Dit proefschrift richt zich op de vraag of kenmerken van sportparticipatie samenhangen met psychosociale gezondheid en gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven. Het onderzoeksproject richtte zich op de deelname aan sportclubactiviteiten, de…

  Proefschrift/oratie
 • a longitudinal analysis of the impact of five major life events on sport participation

  This article investigates the relationship between major life events and sport participation during the transition to adulthood. Two waves (2009 and 2013) of a Dutch panel study provided information on…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift