Spring naar content

48 publicaties gevonden

 • Sport4All: sporten en bewegen voor mensen met een beperking

  Het programma Sport4All van MEE IJsseloevers heeft als doel mensen met een beperking te begeleiden naar een sport- of beweegactiviteit die past bij hun wensen en mogelijkheden. De belangrijkste onderdelen…

  Rapport
 • leerlingen met motorische beperkingen in het regulier onderwijs

  Een leerling met een motorische beperking binnen een reguliere school vraagt vaak om specifieke begeleiding, zowel in de klas als in de lessen bewegingsonderwijs. Passend bewegingsonderwijs betekent dan optimaal gedifferentieerd…

  Artikel in vaktijdschrift
 • tussen boerenverstand en compassie

  De gehandicaptensport groeit, hoewel de aantallen van mensen met een beperking die gaan sporten en de aandacht voor de gehandicaptensport nog altijd achterblijven bij de valide sport. Twee coaches in de gehandicaptensport…

  Online artikel
 • omdat je ook met een beperking in de buurt moet kunnen sporten

  Om mensen met een beperking in beweging te krijgen is meer nodig dan goede wil. Het kabinet heeft in het regeerakkoord aangegeven dat iedereen dicht bij huis moet kunnen sporten,…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Mensen met een beperking in beweging

  Buurtsportcoaches uit Arnhem en Almere en de teamleider van de afdeling Sportbedrijf van de gemeente Venlo leggen uit op welke manier ze erin slagen om mensen met een beperking in…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Dit artikel gaat in op het geven van gymles aan een groep met zowel kinderen zonder als kinderen met rolstoel. In het artikel komen de volgende zaken aan bod: leerlingen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een kwalitatief onderzoek naar hoe heersende able-ist opvattingen over mensen met een beperking en manieren van organiseren uitdagen en gereproduceerd worden door de aanwezigheid van sporters met een beperking in een sportvereniging

  Ondanks de toenemende populariteit in de deelnemersaantallen en kijkcijfers van de Paralympische Spelen sporten mensen met een beperking veel minder vaak dan mensen zonder een beperking. Sportorganisaties leggen vaak de…

  Scriptie
 • normaal waar het kan en speciaal als dit moet, tussenrapportage oktober 2014

  Mensen met psychische klachten of een licht verstandelijke beperking willen graag sporten en bewegen. Zij ervaren echter regelmatig drempels om deel te nemen aan normale sportactiviteiten. Vaak zijn ze aangewezen…

  Rapport