Spring naar content

355 publicaties gevonden

 • richtlijn voor het meten van het effect van sportevenementen op leefstijl en vitaliteit

  Het doel van het onderzoek dat met deze richtlijn kan worden uitgevoerd is het vaststellen van de mate waarin er effecten optreden op het vlak van leefstijl en vitaliteit. De…

  Rapport
 • richtlijn voor het meten van de milieubelasting van sportevenementen

  Het doel van het onderzoek dat met deze richtlijn kan worden uitgevoerd is het vaststellen van de mate waarin een sportevenement het milieu belast. De focus ligt hierbij op de…

  Rapport
 • onderzoek naar de impact van de WK inline skaten in Gelderland

  Van zaterdag 30 juni tot zondag 8 juli 2018 werden de wereldkampioenschappen inline en freestyle skaten georganiseerd in Gelderland. Om voor provincie Gelderland inzichtelijk te krijgen wat deze evenementen nu…

  Rapport
 • Het ministerie van VWS heeft in 2018 de wens om het beleidskader sportevenementen te evalueren. Van deze evaluatie was ook in het beleidskader zelf al melding gemaakt. De evaluatie biedt…

  Rapport
 • een handreiking voor het ex-ante en ex-post in kaart brengen van de maatschappelijke kosten en baten van sportevenementen

  Sportevenementen kunnen allerlei maatschappelijke effecten met zich meebrengen. Dat vormt een belangrijke reden voor diverse partijen, zoals overheden, om er een financiële bijdrage aan te leveren. Maar welke effecten precies…

  Rapport
 • advies om de impact bij sportevenementen te vergroten

  De Nederlandse Sportraad (NLsportraad) adviseert de minister om partijen zoals sportbonden en gemeenten te vragen voorafgaand aan een evenement inzichtelijk te maken welke maatschappelijke doelen zij nastreven. Na afloop van…

  Rapport