Spring naar content

26 publicaties gevonden

 • De Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) heeft een specifieke werkgroep opgericht met als doel het opstellen van een Kennisagenda Sportgeneeskunde om het klinisch handelen van de sportarts ook het komend decennium…

  Rapport
 • Klinische sportgeneeskunde, sportgeneeskunde, geneeskunde en sport. Waar staat de naam voor? Het valt op dat de term “sport” in de geneeskunde vaak gebruikt wordt vóór de poort, zoals bij het registreren van aantallen…

  Proefschrift/oratie
 • neuromusculaire ziekten en sport

  In deze publicatie worden de mogelijkheden behandeld voor sporten met een neuromusculaire ziekte. Recent is aangetoond dat bewegen en sport uitsteken met een aantal chronische ziekten gecombineerd kunnen worden. Bepaalde…

  Boek
 • epilepsie en sport

  In dit boekje uit de zesdelige reeks ‘Bewegen voor iedereen’ wordt nader ingegaan op de mogelijkheden van bewegen en sport bij epilepsie. Werd zo’n 25 jaar geleden nog gemeend dat…

  Boek
 • chronische nierinsufficiëntie en sport

  In dit boekje uit de zesdelige reeks ‘Bewegen voor iedereen’ wordt nader ingegaan op de mogelijkheden van bewegen en sport bij chronische nierinsufficiëntie. Sportbeoefening voor jonge patiënten met een chronische…

  Boek
 • juveniele chronische arthritis en sport

  In dit boekje uit de zesdelige reeks ‘Bewegen voor iedereen’ wordt nader ingegaan op de mogelijkheden van bewegen en sport bij juveniele chronische artritis. Voor kinderen met deze aandoening is…

  Boek
 • syndroom van Marfan en sport

  In deze publicatie wordt nadere voorlichting gegeven over het syndroom van Marfan in relatie tot sportbeoefening. De beschreven richtlijnen voor sportbeoefening kunnen beschouwd worden als een hulpmiddel bij de sportmedische…

  Boek
 • Deze publicatie betreft een jaarlijkse uitgave van Arko Sports Media en Sport & Geneeskunde, het wetenschappelijk tijdschrift van de Vereniging voor Sportgeneeskunde en de Vlaamse Vereniging voor Sportgeneeskunde. Het jaarboek…

  Jaarboek
 • Deze publicatie betreft een jaarlijkse uitgave van Arko Sports Media en Sport & Geneeskunde, het wetenschappelijk tijdschrift van de Vereniging voor Sportgeneeskunde en de Vlaamse Vereniging voor Sportgeneeskunde. Het jaarboek…

  Jaarboek