Spring naar content

39 publicaties gevonden

 • een modelontwerp voor kansrijke implementatie van sportzorgarrangementen in het sociale domein

  In deze MBA-thesis staat de volgende onderzoeksvraag centraal: welke strategie vergt het kansrijk implementeren van Sportzorgarrangementen in het sociale domein? Sinds 1 januari 2015 hebben gemeenten door de decentralisaties nieuwe…

  Scriptie
 • twee werelden verenigd

  Hoe kunnen jeugdzorg en sport samen jongeren structuur en veiligheid bieden als ze even de weg kwijt zijn? Acht jaar geleden kwam het in Amsterdam samen in het Sportzorg-traject dat…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Vanaf 1 januari 2016 krijgen sporters die door hun huisarts naar een sportarts worden verwezen de kosten vergoed via hun basisverzekering. 

  Online artikel
 • tips voor kansrijke implementatie sportzorgarrangementen

  Sinds 1 januari 2015 hebben gemeenten door de decentralisaties nieuwe gemeentetaken erbij gekregen, een forse taakuitbreiding en een uitgavenstijging. De decentralisaties hebben betrekking op drie onderdelen van het sociaal domein: jeugdzorg, zorg…

  Scriptie
 • Hoe kunnen we een doelmatige, doeltreffende en transparante samenwerking bevorderen tussen de meest betrokken zorgprofessionals en (sport)organisaties? En vervolgens: hoe vertalen we de best practices uit de regio naar landelijk…

  Online artikel
 • wiens verantwoordelijkheid is het?

  Of je gaat sporten of niet bepaal je zelf. Waar je de lat voor je prestatie legt ook. Internet biedt voldoende informatie voor een gedegen voorbereiding op dat topevenement waar…

  Artikel in vaktijdschrift
 • adviesrapport voor (buurt)sportcoaches in Veghel om professionals uit de sectoren zorg en welzijn te ondersteunen bij het doorverwijzen naar sport- en beweegaanbod

  De centrale vraagstelling van het onderzoek, waarvan deze rapportage verslag doet, luidt als volgt: In hoeverre verwijzen professionals uit de sectoren (jeugd)(gezondheids)zorg en welzijn door naar sport- en beweegaanbod en…

  Rapport