Spring naar content

257 publicaties gevonden

 • Sportief Capelle wil als beheerder van de gemeentelijke sportaccommodaties in Capelle aan den IJssel onderzoeken wat de gebruikers van de sportaccommodaties van de dienstverlening van Sportief Capelle vinden en verwachten…

  Rapport
 • De gemeente Haarlem wil in de eerste helft van 2017 beschikken over inzicht in de behoefte aan gemeentelijke binnensportaccommodaties, voor nu en in de toekomst, met het oog op de…

  Rapport
 • actualisatie van Capaciteit binnensport Utrecht (Wezenberg-Hoenderkamp, 2014) en Ruimte voor sport in Utrecht (Wezenberg-Hoenderkamp & Schadenberg, 2016)

  Het Mulier Instituut heeft in 2014 voor de gemeente Utrecht de toekomstige behoefte aan binnensportruimte (Wezenberg-Hoenderkamp, 2014) en in 2016 de toekomstige behoefte aan buitensportruimte (Wezenberg-Hoenderkamp & Schadenberg, 2016) in…

  Rapport
 • Vlaanderen voert al meer dan vier decennia een autonoom sportbeleid. Dat heeft een impact op hoe het Vlaamse sportlandschap gestructureerd is, maar ook op het aanbod van sportorganisaties en de…

  Boek
 • European Sport Management Quarterly (ESMQ) is the official Thomson Reuters listed journal of the European Association for Sport Management. It has an international reputation for publishing articles that contribute to…

  Wetenschappelijk tijdschrift
 • kaartenboek over- en ondervertegenwoordiging

  BMS Studie 32 omvat het kaartenboek als bijlage bij de studie ‘Naar een Globaal Sportinfrastructuurplan in Vlaanderen. Onderzoek naar behoeften inzake sportinfrastructuur, ontwikkelen van een strategische visie en aanreiken van…

  Rapport
 • onderzoek naar behoeften inzake sportinfrastructuur, ontwikkelen van een strategische visie en aanreiken van beleidsaanbevelingen

  Dit document omvat de resultaten van de studie ‘Globaal sportinfrastructuurplan voor Vlaanderen’. Deze studie omvat een methodiek om bovenlokaliteit te bepalen, een behoefteanalyse en een strategische visie. De Beleidsnota Sport…

  Rapport
 • managementsamenvatting

  Dit document bevat de managementsamenvatting van de studie ‘Naar een Globaal Sportinfrastructuurplan in Vlaanderen’. Deze studie omvat een methodiek om bovenlokaliteit te bepalen, een behoefteanalyse en een advies met betrekking…

  Rapport
 • economische effectmeting 2010

  In 1996 en in 2003 (peiljaar 2000) is de economische betekenis van het TT circuit vastgesteld. Anno 2010 is inzicht in deze betekenis opnieuw gewenst. Aan ZKA Consultants & Planners is…

  Rapport