Spring naar content

80 publicaties gevonden

 • ‘leer kinderen met plezier bewegen’

  Kinderen die met plezier sporten en bewegen, ontwikkelen een actieve, gezonde levensstijl. Scholen kunnen daar veel aan bijdragen. Als ze gevarieerd en uitdagend bewegingsonderwijs aanbieden, krijgen leerlingen de smaak te…

  Artikel in vaktijdschrift
 • sportiefste basisschool van Nederland 2017

  Werk jij op een sportactieve basisschool? Schrijf je school dan in voor de verkiezing van de ‘Sportiefste basisschool van Nederland 2017’. De KVLO gaat, in samenwerking met NOC*NSF, op zoek…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Column van Remco Hoekman in SportLokaal (Jaargang: 2011) over het stimuleren van ouderen tot sporten en bewegen. Specifiek wordt besproken welke kansen men laat liggen om ouderen een sportieve, gezonde…

  Artikel in vaktijdschrift
 • gids voor ouders, spelers, bestuursleden, trainers en coaches voor veilig en plezierig sporten

  Dit boek wil op een optimistische manier een bijdrage leveren aan een veilige en plezierige sportklimaat. Sporters van hoog tot laag kunnen aan de hand van de inhoud van deze…

  Boek
 • voortgangsrapportage Actieplan ‘naar een veiliger sportklimaat’

  In 2011 ging het programma Naar een veiliger sportklimaat (VSK) van start. Het programma liep oorspronkelijk tot en met 2016, maar is met twee jaar verlengd. Per jaar is voor…

  Rapport
 • symposium op donderdag 22 maart 2007 aan de Universiteit te Utrecht

  Het symposium “Het kind in de sport en het bewegingsonderwijs” is georganiseerd ter gelegenheid van het afscheid van Dr. Albert Buisman van de afdeling Pedagogiek van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit…

  Verslag
 • De doelstelling van de SportklimaatApp luidt als volgt: een zo volledig en ongekleurd mogelijk beeld krijgen van het brede scala aan (on)sportieve handelingen dat tijdens diverse sportwedstrijden plaatsvindt. In het…

  Rapport
 • voortgangsrapportage actieplan ‘naar een veiliger sportklimaat’

  In deze vierde VSK Monitor zijn de belangrijkste ontwikkelingen in het programma bijeengebracht. Evenals in eerdere jaren zijn hiervoor gegevens vanuit meerdere bronnen gebruikt. De cijfers laten zien dat het…

  Rapport
 • how to stop match-fixing

  Sport has the power to help teach some of life’s most important lessons about the value of honesty and fair play, which is why Transparency International sees corruption in sport…

  Rapport