Spring naar content

80 publicaties gevonden

 • welzijn, jeugdzorg, gemeente en voetbal samen in actie voor 'plezier terug op het veld'

  Een veiliger en sportiever sportklimaat bij de voetbalverenigingen op sportpark Sloten in Amsterdam Nieuw-West. Dat is het gezamenlijke doel waar in januari 2013 landelijke en lokale partijen de schouders onder…

  Artikel in vaktijdschrift
 • VeiligheidNL heeft via het Nationale Sport Onderzoek van het Mulier Instituut onderzoek gedaan naar agressie en geweld in de sport: naar opzettelijke overtredingen, fysiek en verbaal geweld. Dit is het…

  Rapport
 • evaluatie van een campagne

  In 1993 is de campagne ‘als racisme wint, verliest de sport’ van start gegaan met als voornaamste doel het thema racisme in de sport op de agenda te krijgen van…

  Rapport
 • Dit actieplan ‘Tegen geweld, voor sportiviteit’ betreft een voetbalbreed actieplan ter bevordering van respect op en rond de voetbalvelden. Al langere tijd werkt de KNVB aan programma’s en activiteiten met…

  Verslag
 • sportverenigingen aan de slag met sportiviteit en respect

  De elf deelnemende bonden hebben vanaf 2009 samen gewerkt aan sportiviteit en respect met als één van de doelen een mentaliteits- en attitudeverandering onder sportbestuurders in alle lagen van de…

  Rapport
 • conclusies en slotbeschouwing van de monitor samen voor sportiviteit en respect 2009-2012

  In 2009 hebben elf sportbonden, onder regie en coördinatie van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond, een programma opgesteld ter bevordering van sportiviteit en respect. Ook NOC*NSF is een van de…

  Rapport
 • plezier in sport voor iedereen

  ‘Naar een positief sportklimaat’ daagt verenigingen uit goed na te denken over de wijze van het realiseren van een positief sportklimaat binnen de vereniging en nodigt uit daarbij breed te…

  Brochure