Spring naar content

80 publicaties gevonden

 • voetbalvereniging De Meern

  Deze rapportage maakt deel uit van het meerjarig project Verbinden door voetbal van het lectoraat Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling van Hogeschool Utrecht en een aantal amateurvoetbalverenigingen. Ook FC Utrecht is…

  Rapport
 • Het sportonderzoek heeft in het afgelopen decennium een snelle ontwikkeling doorgemaakt en is voor verdere groei gebaat bij een versterking van de data-infrastructuur. Een totaaloverzicht van reeds beschikbare en van…

  Boek
 • voorzet voor het charter sportief over doping, geweld & discriminatie in de sport

  Afgelopen jaar heeft VU Connected gewerkt aan een duurzame aanpak van onsportief gedrag, onder andere samen met de jubilerende VU-faculteit Bewegingswetenschappen. VU Connected heeft bedrijven, maatschappelijke organisaties, sporters, coaches, overheid…

  Brochure
 • inventarisatieonderzoek sportiviteit & respect in de anders-georganiseerde sport

  De onderzoeksvraag die in dit rapport centraal staat, luidt als volgt: Welke rol speelt ‘Sportiviteit en Respect’ binnen anders-georganiseerde, context gebonden sport en wat doen begeleiders van activiteiten om sportiviteit…

  Rapport
 • in 6 stappen naar een sportievere vereniging

  Handboek met stappen om toe te werken naar een sportief/sportiever klimaat binnen de sportvereniging. Het betreft een herziene uitgave van NOC*NSF.

  Werkboek / instrument
 • Voor velen is sport de ‘belangrijkste bijzaak ter wereld’. Maar wat is sport nu eigenlijk? Deze publicatie biedt in vijf delen een systematische introductie in de sportwereld. Het begint met…

  Boek
 • monitor sportief gedrag, 0-meting, een eerste beschrijving van ervaringen van sportief en onsportief gedrag binnen de Nederlandse breedtesport

  Tijdens het sportseizoen 2007-2008 hebben de NSA en Kennispraktijk Steenbergen onderzoek gedaan naar sportief en onsportief gedrag binnen de Nederlandse breedtesport. Zo’n duizend sporters, scheidsrechters, coaches, supporters en ouders hebben…

  Rapport
 • Tijdschriftartikel over respect in en door sport. Sport is hot. Sport is hardlopen, zwemmen, lang fietsen, reactie en reflectie, emotie en berekening, heldendom en schlemieligheid en vaak tegelijk, op dezelfde…

  Artikel in vaktijdschrift
 • van begripsverheldering tot beleid

  Fair play, sportiviteit en respect zijn termen die in de sportwereld vaak opduiken. Toch is niet altijd duidelijk wat met deze begrippen wordt bedoeld en hoe fair play, sportiviteit en…

  Boek
 • Racisme, pesten, zinloos geweld en dus ook voetbalvandalisme komt helaas overal in Nederland voor. Elke Betaald Voetbal Organisatie en gemeente krijgt met dit soort uitwassen te maken. Project de Held…

  Audiovisueel middel