Spring naar content

24 publicaties gevonden

 • een kwalitatief onderzoek naar de ervaren succesfactoren en verbeterpunten volgens kaderleden van de NKVB

  Kaderleden van de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV) moeten jaarlijks hun licentie verlengen. De bijscholing die zij daarvoor volgen en de onderlinge kennisuitwisseling daarbij leveren waardevolle kennis en…

  Rapport
 • onderzoek ten behoeve van de strategische heroriëntatie van de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB)

  De KNSB zet zich in voor de versterking en promotie van schaatsdisciplines en skeeleren/inlineskaten, van top- tot breedtesport. De bond heeft de wens om een nieuw meerjarenbeleidsplan strategisch plan te…

  Rapport
 • De internationale koepel van nationale organisaties voor lichamelijke opvoeding

  De KVLO behartigt de belangen van onderwijsgevenden in lichamelijke opvoeding in ons land. Dat doet de BVLO voor de werkers in België. Ook in andere Europese landen zijn vertegenwoordigende organisaties. Ze zijn…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een actieve aanpak van het probleem

  Het NISG, SCV en de NSF hebben samen een plan opgesteld om het aantal sportblessures te reduceren. Dit plan is opgesteld voor de komende vier jaar, en is opgedeeld in…

  Rapport
 • The Australian Sports Commission (ASC) is the Australian Government body that manages, develops and invests in sport at all levels in Australia. The ASC funds and works closely with a…

  Brochure
 • Informatieboekje over Nationaal Sport Centrum “Papendal”. De publicatie is uitgegeven door de Nederlandse Sport Federatie, die beheerder is van het centrum.

  Rapport
 • een onderzoek naar de behoefte en tevredenheid onder de bij de NCS aangesloten sportverenigingen

  Scriptie met als doelstelling: Het achterhalen wat de behoeften zijn en de tevredenheid is van de aangesloten verenigingen van de NCS, teneinde het NCS-beleid en het NCS-aanbod zo kwalitatief, adequaat…

  Scriptie
 • handboek

  Praktische tips en adviezen voor sportbestuurders en beleidsmakers in de sport. Het handboek is geschreven ter gelegenheid van het jubileumcongres op 16 april 2005 van de NCSU. In het handboek…

  Rapport