Spring naar content

24 publicaties gevonden

 • een onderzoek naar het effect van het geven van een instructie op de begrijpelijkheid en waardering van een sporttraining

  Met behulp van dit onderzoek wordt getracht inzicht te verkrijgen van wat het effect is van het geven van video- of afbeeldinginstructies op de begrijpelijkheid en waardering van sporttrainingen. In dit…

  Scriptie
 • Risicojongeren die voetbaltraining geven aan kleine kinderen – dat is een mooi voorbeeld van een vitale coalitie, zien Jos van der Lans en Pieter Hilhorst in aflevering 4 van ‘Nabij…

  Online artikel
 • effecten van fair-play, sociomoreel redeneren, moreel klimaat en relationele steun van de trainer op anti- en prosociaal gedrag in en om het veld

  Het doel van deze studie is om meer inzicht te krijgen in de invloed van de jeugdsport op het pro- en antisociaal gedrag van jonge voetballers. Het uitgangspunt van dit…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • visie en aanpak van sporttrainers bij semi-contact sporten

  This study examined the visons and practices of sports coaches of children, aged 8 to 12 years, regarding bullying and victimization. Twelve in-depth interviews were to access information regarding noticing…

  Rapport
 • sporten met senioren

  Dit boek bevat 20 uitgewerkte lessen en 5 circuitvormen speciaal bedoeld om te sporten en bewegen met senioren.

  Boek
 • een onderzoek naar de mate van positief coachen bij taekwondotrainers en de betekenis die zij eraan verlenen

  Uit verschillende onderzoeken blijkt dat trainers die positief coachen positieve effecten kunnen hebben op de sociale en morele ontwikkeling van het kind. Binnen dit onderzoek is daarom gekeken naar de…

  Scriptie
 • onderzoek naar het gedrag van trainer/coaches en de betekenis ervan voor de ontwikkeling van kinderen in de georganiseerde sport

  De manier waarop trainer/coaches omgaan met jeugdsporters is bepalend voor de ontwikkeling van jeugdsporters. Het verdiepende onderzoek Trainer-kind INterACTIE richt zich specifiek op die interactie tussen trainers en hun jeugdsporters.…

  Rapport