Spring naar content

24 publicaties gevonden

 • een kwalitatief onderzoek naar de vraag of en hoe de manier van lesgeven van sportleiders en trainers wordt beïnvloed door de betekenissen die zij geven aan opvoeden door sport

  Dit onderzoek beoogt inzicht te geven in de verschillen en overeenkomsten in manier van lesgeven tussen sportleiders in de wijk en trainers van sportverenigingen. Tevens zal bekeken worden of deze…

  Scriptie
 • houvast voor kwaliteit en sportmoraal

  De sport is in beweging en daarmee de sportmoraal. Ontwikkelingen als commercialisering, professionalisering en de introductie van nieuwe prestatiebevorderende middelen zetten de traditionele sportmoraal onder grote druk. Trainers / coaches…

  Brochure
 • een kwestie van kwaliteit, de arbeidscultuur van trainers/coaches m/v

  Het doel van het onderzoek is om de algemene en genderspecifieke aspecten te onderzoeken van: Het werk dat coaches/trainers doen en hun ervaringen binnen de georganiseerde sport en de rol…

  Rapport
 • praktijkboek voor de begeleider-coach in de jeugdsport

  Sportief leiding geven is bestemd voor jeugdtrainers, vakleerkrachten lichamelijke opvoeding en begeleiders-coaches die werken met pupillen van negen tot zestien jaar. Het is een praktisch werkboek dat een groot aantal…

  Werkboek / instrument